Symposium Lokale PGA Midden-Nederland

Op 7 maart bespreken we de resultaten van de digitale enquête Lokale PGA, van de Taskforce PGA. Deze is maar liefst door 68 PGA-experts van gemeenten ingevuld.

We bespreken de resultaten met elkaar en gaan samen dieper in op die punten waarop veel vragen leven. Denk aan privacy en gegevensuitwisseling, samenwerking tussen verschillende partners, op- en afschaling, betrekken van de inwoner, ZSM en de zoektocht naar creatieve interventies rond dwang en drang, werk, wonen en opvang.

Leren van elkaar, de praktijk, inspireren en netwerken staan deze middag centraal! al die medewerkers die betrokken zijn bij de lokale PGA, zowel in de lokale casusoverleggen en interventieteams als op beleids- en/of managementniveau, zijn van harte welkom!

Concept-programma:
13.00 – 13.30 Inloop
13.30 – 13.40 Welkom
13.40 – 14.30 Resultaten Thermometer Lokale PGA. Presentatie door partners en interactie
14.30 – 14.45 Pauze
14.45 – 16.30 Interactie: thematafels en/of workshops voor verdieping op specifieke vraagstukken
16.30 Netwerken met een hapje en drankje.

Locatie:
Het Symposium vindt plaats in het Stadshuis in Amersfoort.

Voor vragen kun je contact opnemen met Myriam Kooij via myriam.kooij@rvs-mn.nl

 

Aanmelden is niet meer mogelijk