Fietsendiefstal

Fietsendiefstal is een vorm van Veel Voorkomende Criminaliteit. Hotspots voor fietsendiefstal zijn met name de centrale publieke ruimtes zoals stations en fietsenstallingen bij winkelcentra en sportcentra. Goede afstemming binnen handhavings- en preventie afspraken kan een daling van fietsendiefstal binnen de regio realiseren. In deze lade tref je praktische hulpmiddelen aan.

De auteurs bepleiten in bijgaande onderzoek met aanbevelingen een aanpak waarin de integraliteit naar voren komt met daarin partijen die allen voor hetzelfde doel gaan én waarbij gebruik wordt gemaakt van technische hulpmiddelen. Fietsdiefstal is het meest voorkomende vermogensmisdrijf in ons land en is een vervelend bijverschijnsel van de grote aantallen – steeds duurdere – fietsen die in ons land in omloop zijn. Dit is een dagelijks voorkomende ergernis die voor veel burgers zowel emotionele als financiële impact heeft. Daarnaast is er aanzienlijke maatschappelijke schade. Bureau Beke voerde een landelijk onderzoek uit naar fietsdiefstal waarin de omvang, kenmerken, ontwikkelingen en verschijningsvormen in beeld zijn gebracht. Ook wordt ingegaan op de mate van georganiseerdheid van fietsdiefstal en de impact van fietsdiefstal op slachtoffers. De huidige aanpak van fietsdiefstal wordt tegen het licht gehouden en dat leidt tot de conclusie dat het tijd is voor nieuwe stappen in de aanpak. Daar gaan zij nader op in. Handig voor gemeenten om de effectieve aanpak van fietsdiefstal met hun netwerkpartners te moderniseren!

Datum:
Auteur:
Jos Kuppens, Joey Wolsink, Juno van Esseveldt en Henk Ferwerda
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
139
download bestand