Autokraken

Autokraak is een vorm van Veel Voorkomende Criminaliteit. Een effectieve aanpak van autokraak vraagt om een helder en gecoördineerd gemeentelijk beleid. Wanneer maatregelen van lokale partners goed op elkaar zijn afgestemd, versterken de onderdelen van de aanpak elkaar. In deze lade tref je een algemene handreiking en communicatietips/checklist aan.