Bestuurlijke Weerbaarheid

Doordat de bestuurlijke aandacht en inzet van ondermijning de afgelopen jaren is toegenomen, is de gemeentelijke organisatie intern ook meer onder druk komen te staan. Bestuurlijke weerbaarheid kan omschreven worden als de mate waarin het lokaal bestuur in staat is de ondermijnende effecten van georganiseerde criminaliteit tegen te gaan, zowel preventief als reactief. Hoe zorg je voor een veilige werkomgeving van de betrokken ambtenaren, hoe richt je je organisatie beter in (informatiebeveiliging en deling) en hoe treed je effectief op bij eventuele incidenten waar medewerkers bij betrokken zijn? Wij bieden gemeenten handelingsperspectieven om de bestuurlijke weerbaarheid op lokaal niveau te vergroten.

Dit onderzoek richt zich op de inzet van lokale bestuurlijke bevoegdheden bij de aanpak van criminaliteit en overlast.

Datum:
Auteur:
R. Salet, H. Sackers
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
252
download bestand

Hoe kan de Bibob-procedure zo worden ingericht dat bestuursorganen zo snel mogelijk beschikken over een goed en rechtmatig tot stand gekomen advies ten behoeve van hun besluitvorming? Dit is de centrale vraag in dit onderzoek naar een aantal scenario’s om de informatiepositie van bestuursorganen te verbeteren. Eén van deze scenario’s gaat uit van een versterking van de rol van de RIEC’s bij de uitvoering van de Wet Bibob.

Datum:
Auteur:
Pro Facto i.o.v. WDOC
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
86
download bestand

Het document gaat over cyberdreigingen en versterking van weerbaarheid. Vragen die onder andere beantwoord worden:'Welke ontwikkelingen in cyberdreigingen kunnen voor de komende jaren tot 2020 worden beschreven? Hoe staat het met de weerbaarheid van de Nederlandse samenleving hiertegen? Behoeft deze weerbaarheid versterking, en zo ja, welke maatregelen moeten hiervoor worden genomen?

Datum:
Auteur:
Rathenau Instituut
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
86
download bestand

Praktische handreiking bij het werken met de bestuurlijke aanpak met waargebeurde geanonimiseerde cases.

Datum:
Auteur:
Eindredactie: Alfred van de Pol (politieprogramma FinEC), Samenstelling: Inge Gorissen (VDMMP) en Marleen Veldhuis (politie Utrecht)
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
57
download bestand

In dit onderzoek, uitgevoerd door het WODC en de Rijksuniversiteit Groningen, wordt de volgende onderzoeksvraag behandeld: Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nationale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?

Datum:
Auteur:
H. Winter., N. Woestenburg., N. Struiksma., C. Akerboom., C. Boxum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
101
download bestand

Samenvatting van het onderzoek uitgevoerd door het WODC en de Rijksuniversiteit Groningen, waarin de volgende onderzoeksvraag wordt behandeld: Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nationale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?

Datum:
Auteur:
H. Winter., N. Woestenburg., N. Struiksma., C. Akerboom., C. Boxum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
9
download bestand