Woonoverlast

Inwoners ervaren regelmatig woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, verloederde en vervaleln panden of ernstige overlast door drugshandel. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid van bewoners ernstig bedreigen. Bij woonoverlast gaat het vooral om overlast tussen buurtbewoners onderling, vaak als gevolg van botsende leefstijlen. Per 1 juli is de nieuwe Wet Woonoverlast van kracht waardoor burgemeesters extra bevoegdheden hebben om extreme vormen van woonoverlast aan te pakken. De gemeenteraad mag deze bevoegdheid toekennen aan de burgemeester indien de APV daarop wordt aangepast.