Woonoverlast

Inwoners ervaren soms woonoverlast, zoals geluidsoverlast van buren, vervuilde tuinen en woningen, viezigheid van dieren, verloederde en vervallen panden. Soms zelfs ernstige overlast door drugshandel. Zeker aanhoudende overlast kan het woongenot en gevoel van veiligheid ernstig bedreigen. Sinds 1 juli 2017 is de Wet aanpak Woonoverlast van kracht, waardoor burgemeesters extra bevoegdheden hebben om extreme vormen van woonoverlast aan te pakken. De gemeenteraad mag deze bevoegdheid toekennen aan de burgemeester als de APV daarop wordt aangepast.