Veilig Ondernemen

Handel en ondernemerschap zijn belangrijke aanjagers voor het welzijn in Nederland. Toch zijn ondernemers in vergelijking met andere burgers extra kwetsbaar voor criminaliteit. Dat komt omdat er bij hen wat te halen valt, zij hun handel etaleren en gastvrijheid uitstralen. Ondernemers kunnen zelf veel doen om hun slachtofferkans te verkleinen. Dit door samen met collega ondernemers, gemeente, politie en andere lokale partners samen te werken en toe te werken naar het keurmerk Veilig Ondernemen. Vanuit het Regionaal Platform kunnen initiatieven worden ondersteund. Immers, een goed ondernemersklimaat in een veilige winkelomgeving is een belangrijke voorwaarde voor een prettig woonklimaat.

Het ondernemersfonds organiseert collectieve activiteiten die worden bekostigd middels reclamebelasting. Een evaluatie hiervan is in dit document opgenomen.

Datum:
Auteur:
Gemeente Veenendaal
Documenttype:
Evaluaties
Aantal pagina’s:
34
download bestand

Verordening m.b.t. het heffen en invorderen van reclamebelasting.

Datum:
Auteur:
Gemeente Veenendaal
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) heeft het Actieprogramma Veilig Ondernemen 2017-2018 gepubliceerd. Het programma bevat allerlei initiatieven om de criminaliteit die het bedrijfsleven direct of indirect schaadt, tegen te gaan. Het doel is vooral om fraude, heling, cybercrime, afpersing en ondermijning (vormen van criminaliteit waar alle ondernemers mee te maken kunnen krijgen) tegen te gaan, maar ook transportcriminaliteit (specifiek voor de vervoersector) en mobiele bendes.

Datum:
Auteur:
Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
16
download bestand