Straatintimidatie

In de intentieverklaring Safe Streets van UN Women worden problemen rond seksuele- en andere vormen van intimidatie van vrouwen, meisjes, LHBTI'ers en mensen met een beperking aangepakt. De aanpak bestaat uit onderzoek naar de aard en omvang naar straatintimidatie, bewustwordingscampagnes en maatregelen. In deze lade vind je meer informatie over straatintimidatie en de intentieverklaring Safe Streets.

Dit plan van aanpak loopt tot eind 2019 en bestaat uit een korte omschrijving van het probleem en de doelgroep, doelstellingen, maatregelen, een korte financiële paragraaf en een tijdsplanning.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
17
download bestand

Dit is een verkennend onderzoek naar straatintimidatie in Almere. Het geeft een idee van de omvang van het probleem, de plaatsen waar het voorkomt en wie het treft.

Datum:
Auteur:
Gemeente Almere/Onderzoek & Statistiek
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
38
download bestand

In dit memo wordt door de gemeente Utrecht een omschrijving van straatintimidatie gegeven, evenals een toelichting en onderbouwing.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Voorstel van wet van de leden Asscher en Van Toorenburg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het strafbaar stellen van seksuele intimidatie. Voorstel is ingediend maart 2018 en in behandeling door de Tweede Kamer.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
11
download bestand

In hoeverre is straatintimidatie actueel bij gemeenten en zo ja, op welke manier gaan zij aan de slag met dit onderwerp? Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft opdracht gegeven aan het CCV voor een quickscan naar het lokale beeld en aanpak van straatintimidatie door gemeenten.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
45
download bestand

In dit rapport worden percepties van Rotterdamse vrouwen, professionals in de handhaving en in het jongeren en buurtwerk, en van enkele Rotterdamse mannen, over de aard, omvang en gevolgen van seksuele straatintimidatie in Rotterdam gepresenteerd.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
217
download bestand

In de periode tussen mei en augustus 2018 is in de Veiligheidsmonitor Amsterdam Amstelland gevraagd aan de respondenten of ze de afgelopen 12 maanden met bepaalde vormen van straatintimidatie zijn geconfronteerd, in welke mate dit als intimiderend is ervaren en waar dit heeft plaatsgevonden. Daarnaast is de veiligheidsbeleving van Amsterdammers onderzocht en in kaart gebracht hoe vaak Amsterdammers vinden respectloos te zijn behandeld door onbekenden op straat.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
21
download bestand

In opdracht van de Gemeente Rotterdam en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken heeft de EUR een onderzoek uitgevoerd naar de achtergrondinformatie over de plegers van seksuele straatintimidatie.

Datum:
Auteur:
Onderzoek en Business Intelligence
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
19
download bestand

In opdracht van gemeente Veenendaal heeft het onderzoeksbureau Research 2 Evolve een onderzoek, over straatintimidatie, uitgevoerd onder de leden van het burgerpanel Veenendaal. De uitkomsten van dit onderzoek gebruikt de gemeente voor het verbeteren van het beleid betreffende straatintimidatie.

Datum:
Auteur:
Research2Evolve
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
0
download bestand

Utrecht geeft vorm aan haar activiteiten voor Safe Streets en Veilige Steden via de lokale aanpak van straatintimidatie. In deze brief wordt geïnformeerd over de voortgang, waaronder het onderzoek naar de aard en omvang van straatintimidatie dat binnenkort zal beginnen. Ook worden beknopt de landelijke ontwikkelingen op dit onderwerp geschetst die raken aan Utrecht.

Datum:
Auteur:
M.M. van Hest
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
5
download bestand