Participatie en Communicatie

Uit onderzoek blijkt dat het gevoel van veiligheid toeneemt op het moment dat de burger grip heeft op zijn eigen veiligheidssituatie. Belangrijk hierbij is dat er congruentie is tussen publiek probleembesef en beleidsmatige en operationele (zichtbare) aandacht van de overheid. 'Doen we de dingen die er volgens de burger toe doen?' We weten dat communicatie in het kader van veiigheid het meest effectief is op een zo'n laag mogelijk schaalniveau. Met veiligheidscommunicatie kunnen we het gevoel van veiligheid zowel verbeteren als verslechteren. Vandaar dat communicatie het meest effectief is wanneer het maatwerk betreft. Uitgangspunt is dat we voortdurend in verbinding staan met onze inwoners door bijvoorbeeld persoonlijk contact van onze professionals, van hoog tot laag. Hiermee weten we wat er in de wijken en buurten leeft en kunne we gericht samenwerken aan een veilger buurt of wijk. Door tot in de haarvaten van de samenleving onze voelsprieten te hebben, zijn we in staat vroegtijdig maatschappelijke onrust te signaleren. En dat is belangrijk omdat we grootste brand kunnen blussen met één kopje water. Als we er maar vroeg genoeg bij zijn.

De veiligheidskrant van gemeente de Ronde Venen waarin aandacht wordt besteed aan o.a. huiselijk geweld, babbeltrucs, woninginbraak, autokraak en burgerparticipatie zoals burgernet.

Datum:
Auteur:
Gemeente De Ronde Venen
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
8
download bestand

In dit document vind je het complete overzicht van alle middelen die beschikbaar zijn. De grafische bestanden zijn in Midden-Nederland vrij te gebruiken.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
19
download bestand

Dit rapport focust zich op de vraag hoe je op een positieve manier aan veiligheid kunt werken.

Datum:
Auteur:
Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers & Judith van Zanten
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
60
download bestand

In dit rapport staat de vraag centraal welke vormen van burgerparticipatie in Nederland in het (sociale) veiligheidsdomein voorkomen, in het bijzonder gerelateerd aan de politie, welke problemen zich daarbij voordoen en wat de opbrengsten er van zijn voor overheid, samenleving en burgers. Het hele onderzoek is te downloaden via deze link: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2336-burgerparticipatie-en-het-stellen-van-prioriteiten-voor-en-door-de-politie.aspx?cp=44&cs=6796

Datum:
Auteur:
WODC
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Korte toelichting: In bijgaand artikel vindt u 'ter inspiratie- tien aanbevelingen die gemeenteraden kunnen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe rol en werkwijze. Dit gegeven de veranderende samenleving (de participatiesamenleving bestaat al) en het veranderende takenpakket als gevolg van de descentralisaties. Dit alles n.a.v. het advies van de Raad voor het openbaar bestuur: 'Loslaten in vertrouwen'.

Datum:
Auteur:
Raad voor het openbaar bestuur
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Een onderzoek naar het gebruik van Twitter door de wijkagent en welke bijdrage dit kan leveren aan het vertrouwen van de burger in de politie

Datum:
Auteur:
Dick Roodenburg
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
74
download bestand

Dit rapport focust zich op de vraag hoe je op een positieve manier aan veiligheid kunt werken.

Datum:
Auteur:
Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers & Judith van Zanten
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
60
download bestand

De veiligheidskrant van gemeente de Ronde Venen waarin aandacht wordt besteed aan o.a. huiselijk geweld, babbeltrucs, woninginbraak, autokraak en burgerparticipatie zoals burgernet.

Datum:
Auteur:
Gemeente De Ronde Venen
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Deze Buurtpreventiegids is geschreven naar aanleiding van een pilot waarbij buurtpreventieteams in zes gemeenten in 2016 in de regio Rotterdam een training hebben gedaan. Het doel van deze buurtpreventiegids is het ondersteunen van buurtpreventieteams (BPT) bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Datum:
Auteur:
VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR)
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
34
download bestand