Participatie en Communicatie

Dat communicatie en participatie van essentieel belang zijn bij veiligheidsvraagstukken behoeft geen uitleg meer. De manier waaróp, die kunnen we echter steeds weer verbeteren. Samenwerken, weten wat er speelt en weten wat de burger beweegt. Als Veiligheidscoalitie geloven we bijvoorbeeld in het principe van leefstijlgericht communiceren. Bekijk de lades voor goede voorbeelden van andere gemeenten en voor praktische hulp en geef jouw nuttige voorbeelden ook aan ons door ter inspiratie voor anderen!

In deze communicatiestrategie voor de jaarwisseling is bewust gekozen voor het 'leefstijlgericht communiceren'. De communicatiestrategie is opgesteld door de gemeente Woudenberg en gedeeld ter inspiratie.

Datum:
Auteur:
Gemeente Woudenberg
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
10
download bestand

Infographic over de jaarwisseling (van de gemeente Woudenberg), ontwikkeld voor de groene leefstijl.

Datum:
Auteur:
Gemeente Woudenberg
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Leefstijlgericht communiceren voorbeeld jaarwisseling: een kaart speciaal voor de gele leefstijl.

Datum:
Auteur:
Gemeente Woudenberg
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Dit rapport focust zich op de vraag hoe je op een positieve manier aan veiligheid kunt werken.

Datum:
Auteur:
Marc Schuilenburg, Yvette Schoenmakers & Judith van Zanten
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
60
download bestand

Korte toelichting: In bijgaand artikel vindt u 'ter inspiratie- tien aanbevelingen die gemeenteraden kunnen helpen in hun zoektocht naar een nieuwe rol en werkwijze. Dit gegeven de veranderende samenleving (de participatiesamenleving bestaat al) en het veranderende takenpakket als gevolg van de descentralisaties. Dit alles n.a.v. het advies van de Raad voor het openbaar bestuur: 'Loslaten in vertrouwen'.

Datum:
Auteur:
Raad voor het openbaar bestuur
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

In dit rapport staat de vraag centraal welke vormen van burgerparticipatie in Nederland in het (sociale) veiligheidsdomein voorkomen, in het bijzonder gerelateerd aan de politie, welke problemen zich daarbij voordoen en wat de opbrengsten er van zijn voor overheid, samenleving en burgers. Het hele onderzoek is te downloaden via deze link: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/2336-burgerparticipatie-en-het-stellen-van-prioriteiten-voor-en-door-de-politie.aspx?cp=44&cs=6796

Datum:
Auteur:
WODC
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
3
download bestand