Boa's & Politie

Bijzondere opsporingsambtenaren (Boa’s) en politie staan in de frontlinie van de samenleving. Zij zijn in direct contact met inwoners verantwoordelijk voor een rustige en veilige openbare ruimte.

Met hetzelfde doel voor ogen is samenwerking een winnend concept voor burger, boa en politie.

Inhuur van private handhavers door overheden

Datum:
Auteur:
Ronald van Steden, Leon Stougie & Dylan van Veldhoven
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
10
download bestand

Brief van minister J en V over bewapening Boa's.

Datum:
Auteur:
JenV
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Specifieke beschrijving van bevoegdheden Boa's

Datum:
Auteur:
Sander van Velthoven en Sander Maarschalkerweerd, bureau Direct Toezicht Politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Samenvatting van feitelijke gegevens en juridische kaders toezicht en handhaving

Datum:
Auteur:
Politie
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Taken bevoegdheden Boa's

Datum:
Auteur:
Politie
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Brief minister J en V aan Tweede Kamer met reactie op rapport Buitengewoon Veilig.

Datum:
Auteur:
JenV
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
5
download bestand

Aanzet visie op Boa's 2021

Datum:
Auteur:
JenV
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
18
download bestand

Brief van minister J en V aan Tweede Kamer over herijking visie op Boa's

Datum:
Auteur:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Beleidsvisie Politie

Datum:
Auteur:
Jaco van Hoorn en anderen
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Een visie op gemeentelijke handhavers

Datum:
Auteur:
R. van Steden
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
9
download bestand

In deze studie zijn de toezichthoudende en handhavende functies met betrekking tot de openbare ruimte in vier verschillende landen (Engeland & Wales, Oostenrijk, België, en Canada) onderzocht. Daarbij heeft een vergelijking plaatsgevonden met functionarissen als stadswachten en Boa’s in het (semi)publieke domein in Nederland.

Datum:
Auteur:
WODC
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
144
download bestand

Samenvatting. Pluralisering van de politiefunctie. Het concept “plural policing”, of pluralisering van de politiefunctie, verwijst naar de relatie tussen de politie en andere veiligheidsactoren bij het uitvoeren van de politiefunctie. Deze andere veiligheidsactoren omvatten zowel commerciële als niet-commerciële private actoren, publiek-private actoren, en andere publieke actoren.

Datum:
Auteur:
WODC, Universiteit Leiden
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Landelijk onderzoek uit 2020 in opdracht JenV

Datum:
Auteur:
DSP, in opdracht WODC en JenV
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
140
download bestand

Opbrengst digitaal platform over samenwerking politie en Boa's in Midden Nederland

Datum:
Auteur:
RVS
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Verslag van verkenning in Midden Nederland

Datum:
Auteur:
RVS
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
7
download bestand

Convenant over informatieuitwisseling

Datum:
Auteur:
Politie en gemeente Den Haag
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Voorbeeld voor convenant over gegevensuitwisseling

Datum:
Auteur:
Onbekend, waarschijnlijk politie
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten in Twente over Boa's

Datum:
Auteur:
14 Gemeenten in Twente
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
10
download bestand

Het Handhavingprogramma 2012 beschrijft welke taken het Dagelijks Bestuur van stadsdeel (Amsterdam) Zuid als prioriteit aanmerkt.

Datum:
Auteur:
Stadsdeel Zuid, Amsterdam
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
41
download bestand

Beleidsnotitie gemeente Baarn

Datum:
Auteur:
Gemeente Baarn
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
21
download bestand

Document van J en V met overzicht van praktijkvoorbeelden van samenwerking

Datum:
Auteur:
JenV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
5
download bestand

Handhavingsarrangement Boa's en Politie in BES gemeenten

Datum:
Auteur:
Johan Heemskerk, politie
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
19
download bestand

Informatie deling/gemeenschappelijke briefings van Politie met Boa's

Datum:
Auteur:
Politie Midden Nederland
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
5
download bestand

Samenvatting en opbrengst van het platform, dd 08-07-2021

Datum:
Auteur:
RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Onderzoek naar de ervaringen met en de resultaten van het herziene boa-bestel.

Datum:
Auteur:
Verweij Jonker instituut
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Samenvatting landelijk onderzoek uit 2020 in opdracht JenV

Datum:
Auteur:
DSP, in opdracht WODC en JenV
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
15
download bestand