Radicalisering en extremisme

Discriminatie, polarisatie en radicalisering nemen in Nederland toe. Alle gemeenten binnen de regio hebben hiermee te maken. Het signaleren en tegengaan van radicalisering vormt een belangrijk onderdeel in de integrale aanpak van onder andere (gewelddadig) extremisme. Binnen de regio werkt Bureau RVS samen met de partners aan een regio brede en toekomst bestendige dekking van een signalering- en interventiestructuur voor extremistische personen.

Deze toolkit biedt evidence-based richtlijnen voor beleidsmakers en praktijkmensen, gebaseerd op de expertise van interventieproviders en praktijkmensen in het VK en Nederland die hebben gewerkt met meer dan 250 vrouwen die verbonden waren met islamistisch extremisme.

Datum:
Auteur:
Institute for Strategic Dialogue (ISD)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
52
download bestand

Familiecontact is een professioneel begeleid groepscontact met lotgenoten voor mensen waar van een familielid te maken heeft gehad met extremisme.

Datum:
Auteur:
Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Ook terroristen kunnen niet zonder geld en zonder financiële steun. Een infographic over de mogelijkheden van de overheid om de tegoeden van een persoon of organisatie bevriezen.

Datum:
Auteur:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

In het Actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ wordt de geactualiseerde en aangescherpte aanpak van radicalisering in de gemeente Utrecht gepresenteerd. Uitgangspunt is dat burgers die geaccepteerd worden door de samenleving, geen reden hebben om zich hier tegen te af te zetten.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
36
download bestand

De Factsheet Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes schetst een actueel beeld van de in Nederland actieve extreemrechtse organisaties. Het geeft inzicht in de omvang, regionale spreiding, betekenis en betrokkenheid bij geweldsincidenten van deze organisaties. De factsheet komt elk kwartaal uit. De Factsheet Extreemrechts in Nederlandse Gemeentes wordt door de Anne Frank Stichting geschreven in opdracht van de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS). Dit is een onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, directie Samenleving en Integratie.

Datum:
Auteur:
Anne Frank Stichting i.o.v. Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
71
download bestand

Sociale veiligheid is van iedereen. Om een veilige en stevige basis voor de jeugd te creëren, is samenwerken binnen gemeenten en met lokale en regionale partners nodig. Deze samenwerking, op het gebied van opvoeding, ontwikkeling, hulp en veiligheid, helpt voorkomen dat jongeren in de knel komen op school, thuis of in de vrije tijd. Of het nu gaat om criminaliteit, uitsluiting of radicalisering en polarisatie. Het Nederlands Jeugdinstituut schreef hierover een publicatie in opdracht van Platform JEP en in afstemming met Stichting School en Veiligheid.

Datum:
Auteur:
Deen, C., C. Dopper
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
22
download bestand

Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die het meest bepalend zijn. Dit is een infographic behorend bij dreigingsbeeld 53.

Datum:
Auteur:
DTN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Het DTN geeft inzicht in het actuele dreigingsbeeld en de factoren die het meest bepalend zijn. Dit is dreigingsbeeld 53.

Datum:
Auteur:
DTN
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
39
download bestand

In dit rapport geeft de AIVD duiding aan de ontwikkeling van rechtsextremisme op basis van inlichtingenonderzoek.

Datum:
Auteur:
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
21
download bestand

Dit rapport geeft inzicht in de aard, ernst en omvang van de rechts-extremistische geweldsdreiging in West-Europa, inclusief Nederland.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
40
download bestand

Dit onderzoek richt zich op vroegsignalisering van extremisme onder jongeren. Het gaat over de risico’s en duiding bij jongeren vanuit het perspectief van de lokale veiligheidsprofessional.

Datum:
Auteur:
Kenniscentrum Sociale Innovatie, Hogeschool Utrecht
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
84
download bestand

Deze handreiking is opgesteld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van een lokale aanpak voor de bestrijding van radicalisering en terrorisme.

Datum:
Auteur:
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, NCTV
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
37
download bestand

Deze factsheet staat wat de verantwoordelijkheid van de gemeente en burgemeester is binnen de aanpak van radicalisering en extremisme. Daarnaast een overzicht van organisaties die gemeenten kunnen ondersteunen in de aanpak.

Datum:
Auteur:
Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Er is weinig bekend over meisjes en vrouwen die naar ISIS vertrekken. Ouders, scholen, maatschappelijke instellingen en gemeenten maken zich zorgen en hebben behoefte aan kennis. Wat weten we wél over deze meiden? En hoe voorkomen we dat ze uitreizen? Deze infographic biedt achtergrond informatie!

Datum:
Auteur:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Personen die terugkeren uit jihadistisch strijdgebied zijn een potentiële dreiging voor de nationale veiligheid. Deze factsheet geeft een overzicht van de maatregelen van de overheid.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

In opdracht van het ministerie van OCW en het ministerie van Volksgezondheid is onderzoek gedaan naar hoe professionals uit het jeugddomein met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie omgaan en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben.

Datum:
Auteur:
Naima Azough
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
58
download bestand

Door toenemende maatschappelijke spanningen binnen westerse maatschappijen staat het salafisme in de belangstelling van publiek, politiek en pers. Deze publicatie door het NCTV en AIVD schets het salafisme in Nederland in de actuele context.

Datum:
Auteur:
AIVD en NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
16
download bestand

Dit document richt zich op praktijkvoorbeelden van aanpakken gericht op kwetsbare jongeren die vatbaar zijn voor radicalisering.

Datum:
Auteur:
Freek Hermens, Maaike van Kapel, Ron van Wonderen en Marijke Booijink van het Kennisplatform Integratie & Samenleving
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
45
download bestand