Radicalisering

Discriminatie, polarisatie en radicalisering nemen in Nederland toe. Alle gemeenten binnen de regio hebben hiermee te maken. Het signaleren en tegengaan van radicalisering vormt een belangrijk onderdeel in de integrale aanpak van onder andere (gewelddadig) extremisme. Binnen de regio werkt Bureau RVS samen met de partners aan een regio brede en toekomst bestendige dekking van een signalering- en interventiestructuur voor extremistische personen.

Personen die terugkeren uit jihadistisch strijdgebied zijn een potentiële dreiging voor de nationale veiligheid. Deze factsheet geeft een overzicht van de maatregelen van de overheid.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Er is weinig bekend over meisjes en vrouwen die naar ISIS vertrekken. Ouders, scholen, maatschappelijke instellingen en gemeenten maken zich zorgen en hebben behoefte aan kennis. Wat weten we wél over deze meiden? En hoe voorkomen we dat ze uitreizen? Deze infographic biedt achtergrond informatie!

Datum:
Auteur:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Deze infographic geeft overzicht van de maatregelen die de overheid kan nemen ten aanzien van terroristen.

Datum:
Auteur:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Folder over professioneel groepscontact met lotgenoten voor mensen waarvan een familielid te maken heeft gehad met extremisme.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Infographic van het dreigingsbeeld van het NCTV 2018.

Datum:
Auteur:
Het NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

In deze samenvatting staat het dreigingsbeeld van de NCTV maart 2018 beschreven.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
10
download bestand

Door toenemende maatschappelijke spanningen binnen westerse maatschappijen staat het salafisme in de belangstelling van publiek, politiek en pers. Deze publicatie door het NCTV en AIVD schets het salafisme in Nederland in de actuele context.

Datum:
Auteur:
AIVD en NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
16
download bestand

In opdracht van het ministerie van OCW en het ministerie van Volksgezondheid is onderzoek gedaan naar hoe professionals uit het jeugddomein met de preventie van extremisme en de bevordering van sociale cohesie omgaan en welke ondersteuning zij daarbij nodig hebben.

Datum:
Auteur:
Naima Azough
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
58
download bestand

Rapportage van de AIVD over zwermdynamiek en slagkracht bij Jihadisme

Datum:
Auteur:
AIVD
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
68
download bestand

Een inclusieve aanpak van radicalisering.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
36
download bestand

Personen die terugkeren uit jihadistisch strijdgebied zijn een potentiële dreiging voor de nationale veiligheid. Deze factsheet geeft een overzicht van de maatregelen van de overheid.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Er is weinig bekend over meisjes en vrouwen die naar ISIS vertrekken. Ouders, scholen, maatschappelijke instellingen en gemeenten maken zich zorgen en hebben behoefte aan kennis. Wat weten we wél over deze meiden? En hoe voorkomen we dat ze uitreizen? Deze infographic biedt achtergrond informatie!

Datum:
Auteur:
Kennisplatform Integratie & Samenleving
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Deze infographic geeft overzicht van de maatregelen die de overheid kan nemen ten aanzien van terroristen.

Datum:
Auteur:
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand