Maatschappelijke onrust

In deze lade staat de 'Handreiking aanpak (dreigende) maatschappelijke onrust in Midden-Nederland' centraal. Deze handreiking is te vinden in de sub-lade 'Goede voorbeelden'. Voor sociale veiligheidsvraagstukken waar sprake is van (dreigende) maatschappelijke onrust, geeft deze handreiking handvatten voor een eerste reflectie op de situatie en te nemen maatregelen.

Beoogd wordt hiermee de driehoek en haar ondersteuners, gedurende de eerste uren/dagen, houvast te geven bij hun aanpak om dreigend gebruik van geweld, ordeverstoringen en/of eigenrichting van burgers te voorkomen. Of de gevolgen van dergelijke onrust te beperken.

In de handreiking tref je o.a. de geldende afspraken over aanpak en ondersteuning (zie Governance op pagina 5 tm 7) en aanbevelingen + checklist voor de werkwijze. Tevens vind je verdiepende informatie voor de:

4.1 aanpak zedenzaken
4.2 vermissingszaken (inclusief burgerparticipatie bijvermissingszaken)
4.3 illegale/ongeplande evenementen
4.4 polarisatie (incl. opvang en huisvesting van asielzoekers/ vluchtelingen)
4.5 radicalisering
4.6 calamiteiten zorgdomein (jeugd/Wmo).

 

 

Voor communicatietips zedenzaken: check het bijgaande document.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Hanteer deze tips als je een persconferentie geeft of moet organiseren.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
1
download bestand

De handreiking biedt tips, tricks, checklists en adviezen voor het maken van precieze analyse en duiding van de problematiek van polarisatie, om te kunnen komen tot een passende aanpak.

Datum:
Auteur:
Kennisplatform integratie & samenleving
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
77
download bestand

Datum:
Auteur:
Gemeente Den Bosch
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Politie Brabrant-Noord
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Een voorbeeld van een noodbevel wanneer sprake is van een Project X feest

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Besluiten genomen door de burgemeester om de openbare orde te handhaven nadat een politieagent een man in Ondiep dood schoot en hierop ongeregeldheden uit braken.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Meldingsformulier voor optocht, betoging of demonstratie

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Een interview met filosoof Bart Brandsma. Bart Brandsma ontwikkelde een denkkader over polarisatie en hoe daarmee om te gaan.

Datum:
Auteur:
Janneke Juffermans - VN
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
5
download bestand

Deze checklist is een bijlage bij de Procedure Optreden bij illegale (house)party’s.

Datum:
Auteur:
Politie MNL
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Personen die terugkeren uit jihadistisch strijdgebied zijn een potentiële dreiging voor de nationale veiligheid. Deze factsheet geeft een overzicht van de maatregelen van de overheid.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
FORUM, Halim El Madkouri
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
83
download bestand

Overzicht aandachtspunten en betrokken instanties bij sociale drama's.

Datum:
Auteur:
Nederlands genootschap van burgemeesters
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Een overzicht van de beschikbare noodbevelen en –verordeningen

Datum:
Auteur:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
41
download bestand

De noodbevoegdheden van de burgemeester worden benoemd met een korte toelichting daarop.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Een praktische handreiking bij het ten uitvoer brengen van een noodbevel / noodverordening.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Format
Aantal pagina’s:
9
download bestand