Nazorg ex-gedetineerden

Per jaar keren ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Zij hebben bij hun terugkeer vaak problemen met huisvesting, werk of scholing en schulden. Dit kunnen redenen zijn waardoor zij opnieuw de fout in gaan. Goede nazorg (waaronder inkomen, een geldig identiteitsbewijs, schuldsanering, huisvesting en passende zorg) is daarom belangrijk om recidive te verminderen en daarme de lokale veiligheid te verbeteren. De prioriteit ligt hier bij de nazorg en de hulp bij het goed re-integreren in de samenleving.

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming rapporteert de actuele stand van zaken én diverse structurele knelpunten in de succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerden. Zowel voor de gedetineerden, als de slachtoffers en de samenleving als geheel. Enkele belangrijke punten van zorg zijn dat: - met het nazorgbeleid minder dan de helft van de (ex-)gedetineerden wordt bereikt; - er geen wettelijke grondslag is voor een van de randvoorwaarden van het re-integratiebeleid: het uitwisselen van informatie over (ex-)gedetineerden tussen penitentiaire inrichtingen, gemeenten en ketenpartners; - de samenwerkingspartners bij het oplossen van problemen over de basisvoorwaarden ernstige problemen tegen komen; - er weinig bekend is over de resultaten van de vele inspanningen. Het advies bevat ook aanbevelingen voor de praktijk die gemeenten en DJI zouden moeten oppakken.

Datum:
Auteur:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
30
download bestand

De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming rapporteert de actuele stand van zaken én diverse structurele knelpunten in de succesvolle re-integratie van (ex-)gedetineerden. Zowel voor de gedetineerden, als de slachtoffers en de samenleving als geheel. Enkele belangrijke punten van zorg zijn dat: - met het nazorgbeleid minder dan de helft van de (ex-)gedetineerden wordt bereikt; - er geen wettelijke grondslag is voor een van de randvoorwaarden van het re-integratiebeleid: het uitwisselen van informatie over (ex-)gedetineerden tussen penitentiaire inrichtingen, gemeenten en ketenpartners; - de samenwerkingspartners bij het oplossen van problemen over de basisvoorwaarden ernstige problemen tegen komen; - er weinig bekend is over de resultaten van de vele inspanningen. Het advies bevat ook aanbevelingen voor de praktijk die gemeenten en DJI zouden moeten oppakken.

Datum:
Auteur:
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
30
download bestand