Dwang en Drang

In deze lade is informatie te vinden over interventies om een inwoner of gezin te bewegen om zorg, hulp of ondersteuning te aanvaarden om uit de (strafrechtelijke of andere) problemen te raken (=drang). Ook is er informatie over dwangmaatregelen waarmee een inwoner kan worden gedwongen zijn criminele of overlastgevende gedrag aan te passen. Dit kan via juridische instrumenten die gemeenten of ketenpartners kunnen gebruiken, zoals een groepsverbod of tijdelijk huisverbod. Dergelijke interventies kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in het kader van de Persoonsgerichte aanpak (PGA).

Dit boekje gaat over interventies bij jonge veelplegers. Het leest makkelijk en is voor professionals die uitvoerend of beleidsmatig, vanuit een straffende rol of een zorgtaak, te maken hebben met jonge veelplegers: de ‘verharde’ jongens en jonge mannen met een delictgeschiedenis waar we niet licht over moeten denken. Het vraagt een langdurige, intensieve behandeling en begeleiding (meestal in combinatie met straf) om hen te bewegen het criminele pad te verlaten en een andere toekomst op te bouwen. De reikwijdte van dit boek is echter niet beperkt tot alleen de ‘zware jongens’. Elementen en inzichten van de beschreven werkwijze zijn in verdunde vorm ook bruikbaar voor lichtere doelgroepen.

Datum:
Auteur:
Erik Jongman en Karen Schaafsma
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
137
download bestand

Deze tool geeft een overzicht van interventies van persoonsgerichte aanpak vanuit de justitiële partners: openbaar ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en politie. Momenteel wordt de tool uitgebreid met bestuurlijke maatregelen die in het kader van een PGA kunnen worden ingezet. Voor meer informatie bekijk het document.

Datum:
Auteur:
Nationale politie en Henk Ferwerda van Bureau Beke
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
1
download bestand