Dwang en Drang

In deze lade is informatie te vinden over interventies om een inwoner of gezin te bewegen om zorg, hulp of ondersteuning te aanvaarden om uit de (strafrechtelijke of andere) problemen te raken (=drang). Ook is er informatie over dwangmaatregelen waarmee een inwoner kan worden gedwongen zijn criminele of overlastgevende gedrag aan te passen. Dit kan via juridische instrumenten die gemeenten of ketenpartners kunnen gebruiken, zoals een groepsverbod of tijdelijk huisverbod. Dergelijke interventies kunnen bijvoorbeeld worden toegepast in het kader van de Persoonsgerichte aanpak (PGA).

Deze tool geeft een overzicht van interventies van persoonsgerichte aanpak vanuit de justitiële partners: openbaar ministerie, Raad voor de Kinderbescherming, reclassering en politie. Momenteel wordt de tool uitgebreid met bestuurlijke maatregelen die in het kader van een PGA kunnen worden ingezet. Voor meer informatie bekijk het document.

Datum:
Auteur:
Nationale politie en Henk Ferwerda van Bureau Beke
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
1
download bestand