Publiek vertrouwen

Publiek vertrouwen is een breed begrip en moeilijk direct te beïnvloeden. Tegelijkertijd is het werken aan publiek vertrouwen cruciaal. Publiek vertrouwen vormt de basis voor de legitimiteit van het handelen van de verschillende organisaties. Het is in feite het fundament onder iedere relatie, zo ook onder de relatie tussen overheid en burger. Veiligheidszorg door de overheid vráágt om vertrouwen en legitimiteit. En minstens zo belangrijk: publiek vertrouwen, en met name daaruit voortkomende participatie door inwoners van Midden-Nederland, kan enorm behulpzaam zijn bij het voorkomen of oplossen van veiligheidsproblemen in de regio.

 

De overheid kan via drie bouwstenen het publiek vertrouwen positief beïnvloeden: 
•    Open en eerlijk communiceren over (on)veiligheid
•    Aansluiten op voor burgers belangrijke thema’s 
•    Veiligheidspartners zeggen wat ze doen en doen wat ze zeggen