Problematische jeugdgroepen

Jeugdgroepen zijn van alle tijden en van alle culturen. Het optrekken in groepen behoort immers tot het normale proces van opgroeien en volwassen worden. De meeste groepen (jongeren) zorgen niet voor problemen, maar iemand kan de aanwezigheid van groepen wel als overlast gevend of intimiderend ervaren. Vanuit de regio Midden-Nederland is een 7 stappen aanpak ontwikkeld voor het aanpakken van problematische jeugdgroepen. Deze is in 2018 bij de gemeenten in Midden-Nederland geïmplementeerd.  

Dit document bevat het voorstel groepsaanpak van de gemeente IJsselstein. De aanpak richt zich op overlast veroorzaakt door jeugd in groepsverband.

Datum:
Auteur:
Gemeente IJsselstein
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
24
download bestand

Een project waarin ouders actief worden geïnformeerd over het (overlast gevende) gedrag van hun kinderen.

Datum:
Auteur:
Gemeente de Bilt, Openbare Orde en Veiligheid
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
10
download bestand

Wat zijn de kenmerken van problematische jeugdgroepen in Europa en Nederland en in hoeverre komen zij overeen met Amerikaanse gangs? Wat voor jongeren maken deel uit van deze groepen? Wat is de relatie met criminaliteit en kunnen jongeren zulke groepen weer verlaten? Deze factsheet gaat in op de bevindingen van onderzoek naar jeugdbendes en problematische jeugdgroepen in Europa en Nederland.

Datum:
Auteur:
Prof. dr. Frank Weerman
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Wegwijzer jeugd en veiligheid
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand