Jeugd en alcohol

Alcoholgebruik onder jongeren is een groot en zorgelijk probleem en behoeft een doortastende aanpak. Naast de schadelijke effecten op de ontwikkeling van (de hersenen van) jongeren, hangt circa 70% van de door jongeren gepleegde (lichte) delicten nauw samen met alcoholgebruik. Alcoholgebruik zorgt voor overlast op straat en bij het overgrote deel van de geweldsdelicten en vernielingen in het uitgaansleven is alcohol in het spel. De gemeente is verantwoordelijkheid voor het toezicht op de naleving van de bepalingen uit de nieuwe drank- en horecawet. In deze lade staan goede voorbeelden van handhavings- en preventie afspraken, districtelijke samenwerkingsconvenanten en een matrix met effectieve interventies.

Een aanpak die direct ingezet kan worden om te voorkomen dat een groep jongeren daadwerkelijk uitgroeit tot een (zeer) problematische jeugdgroep.

Datum:
Auteur:
Hanneke Turk-Derksen, gemeente Leusden
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
45
download bestand

De Drank- en Horecawet (DHW) schrijft voor dat gemeenten voor 1 juli 2014 een preventie- en handhavingsplan alcohol opstellen dat de hoofdzaken van het beleid bevat over zowel de preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, als de handhaving van de wet. Het plan dient vervolgens elke vier jaar, gelijktijdig met de vaststelling van de lokale Nota Volksgezondheid, te worden vastgesteld. In bijgaand plan wordt de integrale aanpak van de gemeente Utrecht beschreven voor alcoholpreventie en toezicht en handhaving.

Datum:
Auteur:
Gemeente Utrecht
Documenttype:
Praktijkvoorbeeld
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Deze notitie betreft het resultaat van literatuuronderzoek naar de relatie tussen alcohol/drugs en geweld of agressie. Gebaseerd op studies uit binnen- en buitenland. De gegevens zijn gevonden in diverse (soms wetenschappelijke) studies over deze of aanverwante onderwerpen en via het internet. Het overzicht bestaat uit vijf delen, en wordt voorafgegaan door een samenvatting (p. 2):

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Nieuwsbrief van 'Samen aan de slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd' in de Gooi en Vechtstreek van mei 2013, met landelijk en regionaal nieuws op het gebied van handhaving, beleid en preventie/educatie activiteiten.

Datum:
Auteur:
GGD Gooi en Vechtstreek
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
7
download bestand