Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld heeft grote impact op slachtoffers. Vaak leidt het tot grote en blijvende emotionele, relationele en financiële problemen. Van alle vrouwen en mannen tussen de achttien en zeventig jaar is 45% ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld, als kind partner of ouder. Huiselijk geweld vraagt om een gezamenlijke aanpak en een actieve opstelling van gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, veiligheidshuizen en hulpverlendende en toezichthoudende organisaties. Daarom wordt er in de regio Midden-Nederland samengewerkt door alle betrokken partijen om huiselijk geweld te voorkomen, te stoppen en de gevolgen van het geweld te beperken.

Hier tref je de presentaties van de Leerkring aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in Midden-Nederland. Hiermee ben je weer helemaal up-to-date van de ontwikkelingen in M-N.

Datum:
Auteur:
Leerkring HG Midden-Nederland
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
49
download bestand

De justitiepartners en Veilig Thuis leveren een bijdrage aan de uitvoering van het landelijke actieprogramma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Dat doen ze via deze overzichtelijke prettige leesbare ontwikkelagenda.

Datum:
Auteur:
Netwerk straf/zorg huiselijk geweld en kindermishandeling
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
25
download bestand

Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is hét actuele landelijke programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het programma kent 3 heldere actielijnen die in 2019 in elke regio en veel gemeenten moeten worden uitgewerkt.

Datum:
Auteur:
Rijksoverheid (VNG, ministeries van JenV en VWS)
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
64
download bestand

In deze factsheet staat de laatste stand van zaken m.b.t. de uitvoering van het Landelijk actieprogramma huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van J&V en het programma Geweld hoort nergens thuis van de VNG. Meer info via Lianne van Stuijvenberg; tel. 06 528 725 84; l.van.stuijvenberg@minvenj.nl; www.rijksoverheid.nl/jenv; (Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen, directie Beschermen, Aanpakken en Voorkomen).

Datum:
Auteur:
Bureau regioburgemeesters
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

De Taskforce Misdrijven met grote impact heeft eind 2017 een handreiking opgeleverd voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De Taskforce heeft uitdrukkelijk gekozen voor de kracht van de lokale aanpak. Zij adviseren burgemeesters intern het gesprek aan te gaan met hun wethouder zorg, gefaciliteerd met een concrete bespreekagenda. Belangrijk dat burgemeesters zich nieuwsgierig opstellen naar de gang van zaken rond Huiselijk geweld in de eigen gemeente. Niet te snel denken: het zit bij de wethouder, het zal wel goed zijn en ik bemoei me er niet mee. Maar: wat kan ik als burgemeester doen als verantwoordelijke voor de veiligheid van inwoners om als bondgenoot van die wethouder te helpen voor een (nog) betere aanpak. Iets meer naar de voorkant kijken om de achterkant beter op orde te krijgen. Want de vroegsignalering, informatiedeling en duurzame veiligheid in het bijzonder bij de zwaardere en meer complexe geweldssituaties zit nog niet goed. En daarnaast is er het preventieve belang op de langere termijn: kinderen die HG hebben meegemaakt, zien we later oververtegenwoordigd terug in de overlastcasussen, criminaliteitsstatistieken, lokale PGA en top-X, TBS-klinieken, met alle maatschappelijke kosten vandien. Tijdige en adequate interventies van zorg zijn dus van groot belang voor veiligheid, van de betrokken inwoners én de samenleving. Zorg dus als burgemeester een OOV-er voor zicht op de lokale praktijk!

Datum:
Auteur:
Taskforce Misdrijven met grote impact
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
12
download bestand