Kennis en analyse

Binnen het programma Straatwaarden is Kennis en Analyse van hele grote waarde. Deze tak binnen het programma is actief bezig om kennisdeling te bevorderen in de regio midden Nederland.

Om meer inzicht te krijgen in het fenomeen cocaïnehandel en de jonge aanwas worden drie onderzoekslijnen uitgevoerd. De eerste onderzoekslijn betreft kwalitatief onderzoek naar wat professionals (en jongeren) zelf duiden in relatie tot onder meer verschijningsvormen van cocaïneproblematiek, kenmerken van jonge aanwas, negatieve rolmodellen, mogelijke rekruteringsprocessen, sociale voedingsbodem en handelingsperspectief. De tweede onderzoekslijn is experimenteel van aard en verschaft meer zicht op de omvang en beweegredenen van jongeren om de cocaïnehandel in te gaan. Gemeenten uit de regio Midden-Nederland kunnen een van deze twee onderzoekslijnen aanvragen via hun Districtelijk Programma manager. De derde onderzoekslijn wordt uitgevoerd in opdracht van Politie & Wetenschap. Daarbij wordt samengewerkt met de Landelijke Eenheid van de politie en de Erasmus Universiteit. Dat onderzoek richt zich op de sociale voedingsbodem van betrokkenen (hitters, spotters en lokkers) bij cocaïne gerelateerde (pogingen tot) liquidaties.

Vanuit Kennis & Analyse worden ieder kwartaal zogeheten Q-colleges, mobiliseren we kennis met interne- en externe onderzoek kringen en organiseren we 3 keer per jaar een Denktank (samen met het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam). Parallel daaraan organiseren we cokepanels voor en door jongeren, maken we podcasts (o.a. met lifestory’s)  en produceren we districtelijke sfeerbeelden op het thema cocaïne en jonge aanwas. Ook evalueert Kennis & Analyse, waar nodig, lopende projecten en operationele casuïstiek die met betrokkenheid van het regioprogramma wordt voltrokken, om zodoende beter zicht te hebben op ‘(niet) wat werkt’ in de samenwerking tussen partijen om zodoende deze ook te kunnen optimaliseren (lerend werken/ werkend leren principe).

De genoemde activiteiten zorgen voor nieuwe kennis over de wereld van jonge aanwas in de cocaïne/drugscriminaliteit door onderzoek en onder meer met jongeren die een geschiedenis in de criminaliteit hebben in gesprek te gaan. Daardoor wordt beter zicht op hun leefwereld verkregen. Daarnaast dragen we zorg voor verspreiding van de opgedane kennis zodat de partners van het RIEC hiervan kunnen profiteren.

Naast bovenstaande activiteiten voeren we ook analyses uit onder het regionale handhavingsknelpunt ‘Jeugd & Ondermijning.’ Dit doen we in drie gemeenten uit de regio midden Nederland. Denk daarbij aan sociale netwerkanalyses, risicofactorenanalyse en analyses uit op operationele casuïstiek die cocaïne gerelateerd is. Zo brengen we doelgroepen in kaart ten behoeve van een aanpak. Wil je in contact met ons komen? Mail dan naar straatwaarden@riec-mn.nl

Voorbeelden van de activiteiten van Kennis en Analyse zijn:

Elk kwartaal voert Straatwaarde(n) een Quick uit onder 15 professionals van verschillende regio’s uit Midden Nederland. Door de Quick scan krijg je een beeld van de meest recente verschuivingen en ontwikkelingen op het gebied van drugs en jonge aanwas.

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Wist je datjes van januari 2021

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

Hoe voorkomen we jonge aanwas in de cocaïnehandel? Samen met jongeren in het zogeheten ‘cokepanel’, zoeken we een antwoord op deze vraag

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Een interviewbundel met interviews van verschillende personen met verschillende achtergronden, ervaringen en beroepen. Zij vertellen ons hun denkwijze rondom een geschikte Credible Messenger en aanpak om jongeren op het ‘rechte pad’ te houden.

Datum:
Auteur:
Straatwaarde(n)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
30
download bestand