Kwetsbare locaties

Op kwetsbare locaties is meestal sprake van een overlap in onderwerpen en thema’s. Vanuit Midden-Nederland wordt de focus gelegd op het in kaart brengen van en ondersteunen bij de aanpak van bepaalde gebieden of sleutelplaatsen, die als zogenoemde knooppunten voor criminaliteit fungeren of daar kwetsbaar voor zijn. Daarnaast ligt de focus op gebieden die kenmerken van vrijplaatsen vertonen.

Het RIEC heeft de infographic stop criminelen in het buitengebied gemaakt met daarin handelingsperspectief voor gemeenten en ondernemers. Hierin wordt bijvoorbeeld beschreven hoe ervoor gezorgd kan worden dat criminelen minder onder de radar blijven.

Datum:
Auteur:
RIEC
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand