Kwetsbare locaties

Op kwetsbare locaties is meestal sprake van een overlap in onderwerpen en thema’s. Vanuit Midden-Nederland wordt de focus gelegd op het in kaart brengen van en ondersteunen bij de aanpak van bepaalde gebieden of sleutelplaatsen, die als zogenoemde knooppunten voor criminaliteit fungeren of daar kwetsbaar voor zijn. Daarnaast ligt de focus op gebieden die kenmerken van vrijplaatsen vertonen.