OMG's

In de bovenwereld exploiteren Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) horecagelegenheden (al dan niet met stroman) en organiseren ze feesten. Verder zitten ze in de autohandel, tattoobranche en sportscholen. Van verschillende ondernemingen is uit casussen bekend dat ze als dekmantel dienen voor drugshandel en witwassen. De OMG’s proberen minder zichtbaar te opereren door bijeenkomsten te houden in woonhuizen, bij sportverenigingen en in de vergunde horeca. Deze locaties eigenen zij zich soms met intimidatie en geweld toe. Tussen de verschillende motorclubs bestaat concurrentie en heersen er spanningen.

Dit document beschrijft de overheidsinspanningen die in de 2017 zijn genomen om de problemen rond OMGs, in Nederland te voorkomen en bestrijden.

Datum:
Auteur:
Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
25
download bestand

Binnen Nederland worden we de laatste jaren geconfronteerd met een forse groei van outlaw motorcycle gangs (OMG’s). Een groei die, gelet op ontwikkelingen elders in Europa, niet uniek is, maar ons wel tot alertheid maant. In dit rapport duikt de politie hier dieper op in.

Datum:
Auteur:
Nationale Politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
246
download bestand