Criminele geldstromen

Fraude is een probleem voor de hele samenleving. Het gaat hiebij om list en bedrog, het is een delict waar veel geld mee gemoeid is en vaak brengt het veel ellende mee voor slachtoffers. Daarom worden er veel maatregelen genomen om fraude aan te pakken en staat de aanpak van fraude stevig op de politieke, maatschappelijke en politieagenda. Er wordt bij fraude een verschil gemaakt tussen horizontale en verticale fraude. Bij verticale fraude is de overheid het slachtoffer. Fraudeurs krijgen bijvoorbeeld onterecht voordeel door beroep te doen op overheidsvoorzieningen, zoals subsidies, uitkeringen, studiefinanciering, inkomensafhankelijke regelingen etc. Bij horizontale fraude zijn burgers en/of bedrijven het slachtoffer.

Het onderzoek naar de aard en omvang van criminele bestedingen is in 2017 en 2018 uitgevoerd in opdracht van het WODC door de Universiteit Utrecht samen met Ecorys. Doel van het onderzoek is om een bijdrage te leveren aan de discussie over de vraag in welke mate witwassen een ondermijnend effect heeft op de reguliere economie en het financiële stelsel. Dit omvat twee onderdelen: in het eerste deel wordt onderzocht waar crimineel verdiende inkomsten neerslaan in de reguliere economie en het tweede deel schat de omvang van het jaarlijkse bedrag dat in Nederland wordt witgewassen.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
134
download bestand