Criminele geldstromen

In de regio Midden-Nederland wordt met criminaliteit veel geld verdiend. Alleen al in de drugshandel gaan tientallen miljoenen euro’s per jaar om. Drugscriminelen willen hun illegaal verdiende geld uitgeven zonder problemen te krijgen met de overheid.

Het primaire doel van de aanpak criminele geldstromen is slachtoffers en de samenleving te laten zien dat misdaad niet loont en samen barrières opwerpen om witwassen tegen te gaan. Hiertoe dienen wij inzicht verkrijgen in de criminele geldstromen om deze vervolgens te kunnen verstoren. Om dit doel te bereiken wordt nauw samengewerkt met de convenantpartners, waaronder specialistische onderdelen als iCOV, de FIU en team Follow the Money (FIOD en Functioneel Parket).

In dit document worden enkele soorten entiteiten uitgelicht omdat zij in de financiële sector worden gezien als entiteiten die zorgen voor een verhoogd risico.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Een overzicht van het openbaar beschikbare, financiële kennismateriaal.

Datum:
Auteur:
RIEC MN
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

De Checklist beleidskeuzes bestuurlijke boete geeft een overzicht van de gevolgen van de wetswijziging Fraudewet (2017) voor de keuzes die u heeft gemaakt. Per onderwerp wordt in de checklist voor nadere uitleg van de keuzes verwezen naar andere producten in het VNG-dossier Handhaving en Fraudewet.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
10
download bestand

Dit handboek beschrijft de aard en samenhang van witwasactiviteiten en terrorismebestrijding, zodat belastingdienstmedewerkers en belastingdiensten als zodanig een beter begrip krijgen van hun mogelijke bijdrage aan de bestrijding van deze ernstige misdrijven.

Datum:
Auteur:
OESO
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
94
download bestand

In dit document wordt door het Gerechtshof Amsterdam het toetsingskader voor witwassen zonder bekend gronddelict samengevat in het '6 stappen-arrest'.

Datum:
Auteur:
Anti Money Laundering Centre
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
1
download bestand

In dit rapport worden de processen achter het witwassen van cybercrimegelden, in het bijzonder de verdiensten uit banking malware en ransomware, blootgelegd. Nieuwe fenomenen worden beschreven voor nieuwe inzichten om het witwassen van geld dat wordt verkregen uit cybercrime te analyseren en te bestrijden.

Datum:
Auteur:
WODC
Documenttype:
Format
Aantal pagina’s:
152
download bestand

Een onderzoek over de financiële aanpak en de follow-the-money strategie.

Datum:
Auteur:
Edwin W. Kruisbergen
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
204
download bestand