Jongeren

Dit artikel beschrijft de werking en de waarde van het betrekken van jongeren bij de uitvoering van politietaken in het digitale domein.

Datum:
Auteur:
Tijdschrift voor de Politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Een serious game om jongeren te leren wat online gewenst en ongewenst gedrag is en wat de gevolgen zijn van ongewenst gedrag voor henzelf en voor slachtoffers.

Datum:
Auteur:
Het CCV
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Dit artikel geeft achtergrondinformatie over de jeugd in de online wereld en hoe de politie hiermee om kan gaan.

Datum:
Auteur:
Tijdschrift voor de Politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Een onderzoek naar het online slachtoffer- en daderschap onder Nederlandse jongeren.

Datum:
Auteur:
J. Kerstens & W. Stol
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
210
download bestand

Een empirische vergelijking tussen cyber-delinquenten en traditionele delinquenten op het gebied van zowel dader- als slachtofferschap.

Datum:
Auteur:
M. Weulen Kranenbarg
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Een onderzoek naar de opzet, werking en effecten van interventies gericht op het voorkomen en/of tegengaan van cybercrime onder jongeren.

Datum:
Auteur:
WODC & Erasmus Universiteit Rotterdam
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
81
download bestand

Dit rapport richt zich op het risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers.

Datum:
Auteur:
Saxion & Haagse Hogeschool
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
82
download bestand