interne organisaties

Een beleidsvisie met concrete beleidsinterventies om het huidige nationale en EU-beleid rondom dataeconomie te hervormen en uit te breiden.

Datum:
Auteur:
Nationale DenkTank
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Tien oplossingen voor een optimaal functionerende digitale samenleving. Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, inclusief en eerlijk is?

Datum:
Auteur:
Nationale DenkTank
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
43
download bestand

In dit document staan allerlei links naar filmpjes die bestuurders kunnen gebruiken ter voorlichting, educatie of met campagnedoeleinden voor digitale veiligheid.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Lessen uit een informatiebeveiligingsincident.

Datum:
Auteur:
Informatie Beveiligingsdienst
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Overzicht van alle mogelijke vormen van social engineering en maatregelen voor gemeenten.

Datum:
Auteur:
Informatie Beveiligingsdienst en VNG
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
23
download bestand

Achtergrondinformatie over en preventieve en repressieve maatregelen tegen ransomware.

Datum:
Auteur:
Informatie Beveiligingsdienst
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Een schema over de strafmodaliteiten van de interventie Hack_Right

Datum:
Auteur:
OM, Politie en HALT
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Achtergrondinformatie bij het stappenplan voor bestuurders bij digitale verstoring.

Datum:
Auteur:
Berenschot
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
52
download bestand

Een stappenplan voor betrokken bestuurders bij digitale verstoring.

Datum:
Auteur:
Berenschot
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Een handboek voor het plan van aanpak voor het bewaken van onze nationale digitale veiligheid.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
59
download bestand

Overzicht welke bijdrage het (lokale) bestuur kan leveren op het gebied van cyber.

Datum:
Auteur:
Regionaal samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Toelichting bij de mindmap ‘eigen huis op orde’.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Een mindmap voor bestuurders om als onderlegger te gebruiken bij gesprekken over informatiebeveiliging.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Deze factsheet richt zich op de beveiligingsrisico’s die wifinetwerken met zich meebrengen en welke maatregelen gemeenten kunnen nemen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen en beveiligingsrisico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren.

Datum:
Auteur:
De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Factsheet van het IBD over de taken en verantwoordelijkheden van een CISO binnen een gemeente.

Datum:
Auteur:
De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Dit rapport richt zich op handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld. Aanleiding voor dit rapport was de situatie rondom Project P in Dokkum.

Datum:
Auteur:
W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau, W.Ph. Stol voor Politie en Wetenschap
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
160
download bestand

Voorbeeldpresentatie van programma ‘digitaliseren in de praktijk’.

Datum:
Auteur:
Rathenau Instituut
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
38
download bestand

Voorbeeldpresentatie van programma ‘naar technologisch burgemeesterschap’.

Datum:
Auteur:
Rathenau Instituut
Documenttype:
Presentatie
Aantal pagina’s:
19
download bestand

De gemeente Breda heeft – in samenwerking met politie, bedrijfsleven en de Avans Hogeschool – bewoners opgeleid tot buurtambassadeurs Cybercrime om mensen meer weerbaar te maken op het internet.

Datum:
Auteur:
CCV & Gemeente Breda
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Een interventie om op een leuke en interactieve manier bewustwording op het gebied van cybercrime te creëren.

Datum:
Auteur:
CCV & Gemeente Almere
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid, ABN-AMRO, het CCV, Google, ING, Interpolis, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Nu.nl, de politie, Rabobank, Samsung, SNS, Startpagina en brancheorganisatie WDTM organiseert Anbo de Veiligheids10daagse. Het doel is om de (online) weerbaarheid van senioren te vergroten. Dit document bevat enkele voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden om de Veiligheids10daagse onder uw senioren te promoten.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Toekomstperspectief voor gemeentebestuurders om te werken aan een lokaal krachtige digitale overheid.

Datum:
Auteur:
VNG
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
19
download bestand

Dit document biedt een handvat om de informatiebeveiliging te verbeteren en daarmee de digitale weerbaarheid van gemeenten te verhogen.

Datum:
Auteur:
Informatie Beveiligingsdienst
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
13
download bestand

Onderbouwing van ‘handelingskader burgemeesters op het gebied van cyber’.

Datum:
Auteur:
Regionaal samenwerkingsverband Integrale Veiligheids (RSIV)
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
16
download bestand

Dit document beoogt antwoord te geven op de vraag welke visie de politie heeft op de eigen bijdrage aan de bestrijding en voorkoming van cybercrime en hoe ze dit gaan aanpakken.

Datum:
Auteur:
Nationale Politie
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
11
download bestand

Een onderzoek naar de grenzen van het virtuele politiebureau

Datum:
Auteur:
Student
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
50
download bestand

Een brief van de Minister van Justitie en Veiligheid voor aandacht voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij de politie.

Datum:
Auteur:
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
6
download bestand

In een slimme stad worden technologie en data ingezet om betere beslissingen te nemen en bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving.

Datum:
Auteur:
The Hague Security Delta
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
52
download bestand

Een routeboek voor een betere informatiepositie en een handelingsperspectief voor de besturen van veiligheidsregio’s.

Datum:
Auteur:
Veiligheidsberaad
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
16
download bestand

Een leidraad en overzicht van specifieke afspraken op nationaal niveau over de beheersing van ICT incidenten.

Datum:
Auteur:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
68
download bestand

Het programmaplan digitale veiligheid van Bureau RVS gericht aan de veiligheidsprofessionals van politie, OM en de gemeenten in Midden-Nederland.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
35
download bestand

Vanuit de VNG en Het CCV een inventarisatie over de cyberveiligheid in Nederland.

Datum:
Auteur:
VNG en Het CCV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

De cyberagenda voor de veiligheidsregio 2017 - 2020: voorbereid, betrokken en betrouwbaar.

Datum:
Auteur:
Abderrahman Kaouass & Marco Zannoni, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand