Aanpak gedigitaliseerde criminaliteit & cybercrime

Er zijn verschillende manieren om aan de slag te gaan met digitale veiligheid. Er zijn vele effectieve initiatieven en interventies voor de aanpak van gedigitaliseerde criminaliteit en cybercrime. Je vindt hier onder andere het regionale programma dat de ambities van politie, het Openbaar Ministerie en de 38 gemeenten in Midden-Nederland verwoordt. Daarnaast bevat deze lade de lokale veiligheidsplannen. 

Documenten en links

Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance, neemt je in deze clickable PDF mee in de wereld van de digitale veiligheid. Ze geeft antwoord op vragen over de veiligheidsrisico’s binnen cyberspace, wet- en regelgeving en de rol van de overheid.

Datum:

Auteur:

Home Academy - Bibi van den Berg

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Studie over vraagstukken omtrent de verregaande digitalisering van de samenleving: overheid, bedrijfsleven en samenleving.

Datum:

Auteur:

Rathenau Instituut

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

211

Download bestand

Actuele stand van zaken over cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens: maatregelen en incidenten.

Datum:

Auteur:

Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

44

Download bestand

Samenvatting van het WRR-rapport ‘voorbereiden op digitale ontwrichting’.

Datum:

Auteur:

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

12

Download bestand

Onderzoek naar kenmerken van en passende interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin.

Datum:

Auteur:

Veiligheidsalliantie regio Rotterdam & Universiteit Leiden

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

189

Download bestand

Onderzoek naar behoeften, gevolgen en verantwoordelijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Datum:

Auteur:

WODC & Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

186

Download bestand

Een woordenboek voor de technische en digitale terminologie.

Datum:

Auteur:

Cybersecurity Alliantie en Cyberveilig Nederland

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

115

Download bestand

Deze bijlage (clickable) laat zien wat de rol is van het lokaal bestuur ten aanzien van informatiebeveiliging.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Deze managementsamenvatting geeft op hoofdlijnen het doel en de aanpak van het Programma Digitale Veiligheid 2020-2022 weer.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Het programma biedt overzicht en inzicht in de achtergronden en aanpak van digitale onveiligheid en criminaliteit. Handig bij het opstellen van bijvoorbeeld een integraal veiligheidsprogramma of jaarplan. Het programma gaat specifiek in op de doelgroepen: ondernemers, jongeren en medewerkers.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Plan van aanpak

Aantal pagina’s:

35

Download bestand

Het cybersecuritybeeld 2020 laat zien dat de digitale risico’s voor Nederland onverminderd groot en niet fundamenteel veranderd zijn.

Datum:

Auteur:

NCTV

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

64

Download bestand

Het rapport over de cyberaanval op de Universiteit Maastricht.

Datum:

Auteur:

Inspectie van het Onderwijs

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

38

Download bestand

Factsheet naar aanleiding van het webinar "Jeugdcriminaliteit en preventie in de digitale wereld" van 25 september 2020.

Datum:

Auteur:

Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

11

Download bestand

Deze Gids dient ter inspiratie voor iedere provinciemedewerker en bestuurder die te maken krijgt met data en digitale technologie. Van ambtelijk tot bestuurlijk en van uitvoerend tot strategisch.

Datum:

Auteur:

Berenschot - Laurens Vellekoop & Rosa-May Postma

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

28

Download bestand

Bekijk de eerste resultaten uit het onderzoek cyberweerbaarheid. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het Lectoraat Cybersecurity Haagse Hogeschool, het NSCR en het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion uitgevoerd.

Datum:

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Bekijk de eerste resultaten uit het onderzoek cyberweerbaarheid. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het Lectoraat Cybersecurity Haagse Hogeschool, het NSCR en het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion uitgevoerd.

Datum:

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Bekijk de eerste resultaten uit het onderzoek cyberweerbaarheid. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het Lectoraat Cybersecurity Haagse Hogeschool, het NSCR en het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion uitgevoerd.

Datum:

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Bekijk de eerste resultaten uit het onderzoek cyberweerbaarheid. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het Lectoraat Cybersecurity Haagse Hogeschool, het NSCR en het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion uitgevoerd.

Datum:

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Bekijk de eerste resultaten uit het onderzoek cyberweerbaarheid. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het Lectoraat Cybersecurity Haagse Hogeschool, het NSCR en het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion uitgevoerd.

Datum:

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Bekijk de eerste resultaten uit het onderzoek cyberweerbaarheid. Dit onderzoek wordt in samenwerking met het Lectoraat Cybersecurity Haagse Hogeschool, het NSCR en het lectoraat Maatschappelijke Veiligheid van Hogeschool Saxion uitgevoerd.

Datum:

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Datum:

Auteur:

Taskforce Digitale Veiligheid

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

In het rapport “Cyber- weerbaarheid: Een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime” werken professionals uit twaalf gemeenten en vier regionale veiligheidsnetwerken samen met onderzoekers aan het verhogen van de cyberweerbaarheid van de lokale samenleving.

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Om mensen in Midden-Nederland aan te zetten tot het regelmatig updaten van hun slimme apparaten, kun je sinds dinsdag 4 februari 2020 aansluiten bij de publiekscampagne ‘Doe je updates’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Datum:

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

8

Download bestand

Adviezen voor een cyberveilig thuis.

Datum:

Auteur:

Europol

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Een tijdschrift met informatie, ervaringen en adviezen over digitale veiligheid.

Datum:

Auteur:

Consumentenbond

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

40

Download bestand

Met tips tegen slachtofferschap van criminaliteit op het internet.

Datum:

Auteur:

Fraudehelpdesk

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Risico’s van wifi en mogelijke maatregelen om veilig gebruik te maken van wifi.

Datum:

Auteur:

NSCS

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

5

Download bestand

Risico’s van smartphones en tablets en maatregelen om er veilig gebruik van te maken.

Datum:

Auteur:

NSCS

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer nieuwe manieren om mensen op te lichten. Ook corona levert nieuwe methodes op: zo doen criminelen zich voor als verpleger en willen ze u zogenaamd komen prikken. Of een bankmedewerker komt wel bij u langs, omdat u niet naar de bank kunt komen. Helaas zien wij dat ouderen vaak het doelwit zijn van deze oplichters. Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en zes ouderenorganisaties de handen ineen geslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee! Met deze brochure willen wij u graag inzicht geven in de verschillende methodes en geven wij tips om dergelijke oplichting te voorkomen. Want laten we het ze niet te makkelijk maken.

Datum:

Auteur:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

16

Download bestand

Publieksposter A2-formaat in het kader van de campagne ‘Word geen geldezel’. Aanpasbaar met eigen (gemeente)logo. Neem hiervoor contact op Studio DDO – Grafisch ontwerpbureau Amersfoort via info@studioddo.nl.

Datum:

Auteur:

Gemeente Amersfoort

Documenttype:

Campagnemateriaal

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Publieksfolder in het kader van de campagne ‘Word geen geldezel’. De folder geeft uitleg over het begrip geldezel, de consequenties die het kan hebben als je toch als geldezel opereert en biedt handelingsperspectief. Aanpasbaar met eigen (gemeente)logo. Neem hiervoor contact op Studio DDO – Grafisch ontwerpbureau Amersfoort via info@studioddo.nl.

Datum:

Auteur:

Gemeente Amersfoort

Documenttype:

Flyer

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Nationale helpdesk voor vragen en meldingen over fraude.

Naar website

Het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) heeft op haar website een kennisbank. Deze kennisbank bevat diverse documenten en handreikingen over cyber.

Naar website

Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn.

Naar website

Veilig internetten is een website waar mensen tips, tricks en praktische stap voor stap uitleg kunnen vinden over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten.

Naar website

Benieuwd naar hoe alert jij online bent? Test je cyberskills!

Naar website

Link naar de website van het CCV, waarop diverse handreikingen en nieuwswaardigheden over cybercrime/cybersecurity te vinden zijn.

Naar website

Een link naar analyses van het NCSC van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van digitale veiligheid

Naar website

Link naar overzicht van het CBS van meldingen en aangiften van cybercrime.

Naar website

Een website met tips om digitale sporen veilig te stellen.

Naar website

Website met 10 waardevolle tips om het risico van social engineering te verminderen

Naar website

Nieuws

Campagnes | 17 mrt. 2023

Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een cyberoefenpakket ontwikkeld. Regelmatig oefenen is niet alleen wenselijk, maar bij de toenemende digitale dreiging ook noodzakelijk. Want wie doet wat in het geval van een crisis?  

Lees artikel

Tips | 23 nov. 2022

Groeiende dreiging ransomware aanvallen bij gemeenten

Het dreigingsbeeld informatiebeveiliging constateert dat de risico’s voor gemeenten groeien. De VNG biedt op verschillende manieren support aan gemeenten door ondersteuning van OOV-ers en gesprekken tussen bestuurders en experts. Wellicht ook interessant voor jouw gemeente? Je leest er meer over in dit nieuwsitem. 

Lees artikel