De digitale overheid

Documenten en links

Datum:

Auteur:

Taskforce Digitale Veiligheid

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Een interventie om op een leuke en interactieve manier bewustwording op het gebied van cybercrime te creëren.

Datum:

Auteur:

CCV & Gemeente Almere

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

De gemeente Breda heeft – in samenwerking met politie, bedrijfsleven en de Avans Hogeschool – bewoners opgeleid tot buurtambassadeurs Cybercrime om mensen meer weerbaar te maken op het internet.

Datum:

Auteur:

CCV & Gemeente Breda

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Voorbeeldpresentatie van programma ‘naar technologisch burgemeesterschap’.

Datum:

Auteur:

Rathenau Instituut

Documenttype:

Presentatie

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

Voorbeeldpresentatie van programma ‘digitaliseren in de praktijk’.

Datum:

Auteur:

Rathenau Instituut

Documenttype:

Presentatie

Aantal pagina’s:

38

Download bestand

Het programmaplan digitale veiligheid van Bureau RVS gericht aan de veiligheidsprofessionals van politie, OM en de gemeenten in Midden-Nederland.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

35

Download bestand

Een leidraad en overzicht van specifieke afspraken op nationaal niveau over de beheersing van ICT incidenten.

Datum:

Auteur:

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

60

Download bestand

Een routeboek voor een betere informatiepositie en een handelingsperspectief voor de besturen van veiligheidsregio’s.

Datum:

Auteur:

Veiligheidsberaad

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

16

Download bestand

In een slimme stad worden technologie en data ingezet om betere beslissingen te nemen en bij te dragen aan een verbeterde leefomgeving.

Datum:

Auteur:

The Hague Security Delta

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

52

Download bestand

Een brief van de Minister van Justitie en Veiligheid voor aandacht voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens bij de politie.

Datum:

Auteur:

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Documenttype:

Brief

Aantal pagina’s:

6

Download bestand

Een onderzoek naar de grenzen van het virtuele politiebureau

Datum:

Auteur:

Student

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

50

Download bestand

Dit document beoogt antwoord te geven op de vraag welke visie de politie heeft op de eigen bijdrage aan de bestrijding en voorkoming van cybercrime en hoe ze dit gaan aanpakken.

Datum:

Auteur:

Nationale Politie

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

11

Download bestand

Onderbouwing van ‘handelingskader burgemeesters op het gebied van cyber’.

Datum:

Auteur:

Regionaal samenwerkingsverband Integrale Veiligheids (RSIV)

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

16

Download bestand

Dit document biedt een handvat om de informatiebeveiliging te verbeteren en daarmee de digitale weerbaarheid van gemeenten te verhogen.

Datum:

Auteur:

Informatie Beveiligingsdienst

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

13

Download bestand

Toekomstperspectief voor gemeentebestuurders om te werken aan een lokaal krachtige digitale overheid.

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

19

Download bestand

Een mindmap voor bestuurders om als onderlegger te gebruiken bij gesprekken over informatiebeveiliging.

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Toelichting bij de mindmap ‘eigen huis op orde’.

Datum:

Auteur:

VNG

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Overzicht welke bijdrage het (lokale) bestuur kan leveren op het gebied van cyber.

Datum:

Auteur:

Regionaal samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV)

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Een handboek voor het plan van aanpak voor het bewaken van onze nationale digitale veiligheid.

Datum:

Auteur:

NCTV

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

59

Download bestand

Een stappenplan voor betrokken bestuurders bij digitale verstoring.

Datum:

Auteur:

Berenschot

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

12

Download bestand

Achtergrondinformatie bij het stappenplan voor bestuurders bij digitale verstoring.

Datum:

Auteur:

Berenschot

Documenttype:

Handboek

Aantal pagina’s:

52

Download bestand

Een schema over de strafmodaliteiten van de interventie Hack_Right

Datum:

Auteur:

OM, Politie en HALT

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

1

Download bestand

Achtergrondinformatie over en preventieve en repressieve maatregelen tegen ransomware.

Datum:

Auteur:

Informatie Beveiligingsdienst

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Overzicht van alle mogelijke vormen van social engineering en maatregelen voor gemeenten.

Datum:

Auteur:

Informatie Beveiligingsdienst en VNG

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

23

Download bestand

Lessen uit een informatiebeveiligingsincident.

Datum:

Auteur:

Informatie Beveiligingsdienst

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

In dit document staan allerlei links naar filmpjes die bestuurders kunnen gebruiken ter voorlichting, educatie of met campagnedoeleinden voor digitale veiligheid.

Datum:

Auteur:

Bureau RVS

Documenttype:

Algemeen

Aantal pagina’s:

4

Download bestand

Tien oplossingen voor een optimaal functionerende digitale samenleving. Hoe realiseren we een digitale samenleving die gezond, weerbaar, inclusief en eerlijk is?

Datum:

Auteur:

Nationale DenkTank

Documenttype:

Rapport

Aantal pagina’s:

43

Download bestand

Een beleidsvisie met concrete beleidsinterventies om het huidige nationale en EU-beleid rondom dataeconomie te hervormen en uit te breiden.

Datum:

Auteur:

Nationale DenkTank

Documenttype:

Factsheet

Aantal pagina’s:

2

Download bestand

Link naar de website van de Reclassering over Hack_Right: een interventie gericht op recidivevermindering bij jonge hackers.

Naar website

Nieuws

Campagnes | 17 mrt. 2023

Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een cyberoefenpakket ontwikkeld. Regelmatig oefenen is niet alleen wenselijk, maar bij de toenemende digitale dreiging ook noodzakelijk. Want wie doet wat in het geval van een crisis?  

Lees artikel