Algemeen

Zie hier een filmpje over de feiten en cijfers cybercrime in 2019.

Risico’s van smartphones en tablets en maatregelen om er veilig gebruik van te maken.

Datum:
Auteur:
NSCS
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Risico’s van wifi en mogelijke maatregelen om veilig gebruik te maken van wifi.

Datum:
Auteur:
NSCS
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
5
download bestand

Met tips tegen slachtofferschap van criminaliteit op het internet.

Datum:
Auteur:
Fraudehelpdesk
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Een tijdschrift met informatie, ervaringen en adviezen over digitale veiligheid.

Datum:
Auteur:
Consumentenbond
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
40
download bestand

Adviezen voor een cyberveilig thuis.

Datum:
Auteur:
Europol
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Om mensen in Midden-Nederland aan te zetten tot het regelmatig updaten van hun slimme apparaten, kun je sinds dinsdag 4 februari 2020 aansluiten bij de publiekscampagne ‘Doe je updates’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV) heeft een overzicht gemaakt van alle tools op het gebied van cyber die je als organisatie kunt inzetten.

Datum:
Auteur:
Marieke Strietman, Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
7
download bestand

Via het internet proberen kwaadwillenden op allerlei manieren uw computer, tablet of mobiele telefoon binnen te komen en persoonlijke gegevens te onderscheppen. Malware, phishing, oplichting en spam zijn dreigingen die veel voorkomen. Deze 10 vuistregels vormen een goede basis om u hier tegen te beschermen.

Datum:
Auteur:
Nationaal Cyber Security Centrum, minsterie van Veiligheid & Justitie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

We zijn steeds meer actief op internet. Dit biedt uiteraard kansen, maar helaas zijn er ook mensen die er misbruik van willen maken. Criminaliteit via internet neemt toe, waarbij iedereen slachtoffer kan worden. Phishing, ransomware, oplichting en spam kunnen grote schade aanbrengen. In deze checklist treft u de belangrijkste en eenvoudige maatregelen aan die u kunt treffen om u zelf en anderen te beschermen.

Datum:
Auteur:
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Het rapport over de cyberaanval op de Universiteit Maastricht.

Datum:
Auteur:
Inspectie van het Onderwijs
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
38
download bestand

Het cybersecuritybeeld 2020 laat zien dat de digitale risico’s voor Nederland onverminderd groot en niet fundamenteel veranderd zijn.

Datum:
Auteur:
NCTV
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
64
download bestand

Het programma biedt overzicht en inzicht in de achtergronden en aanpak van digitale onveiligheid en criminaliteit. Handig bij het opstellen van bijvoorbeeld een integraal veiligheidsprogramma of jaarplan. Het programma gaat specifiek in op de doelgroepen: ondernemers, jongeren en medewerkers.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Plan van aanpak
Aantal pagina’s:
35
download bestand

Deze managementsamenvatting geeft op hoofdlijnen het doel en de aanpak van het Programma Digitale Veiligheid 2020-2022 weer.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Deze bijlage (clickable) laat zien wat de rol is van het lokaal bestuur ten aanzien van informatiebeveiliging.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Een woordenboek voor de technische en digitale terminologie.

Datum:
Auteur:
Cybersecurity Alliantie en Cyberveilig Nederland
Documenttype:
Handboek
Aantal pagina’s:
115
download bestand

Onderzoek naar behoeften, gevolgen en verantwoordelijkheden na slachtofferschap van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Datum:
Auteur:
WODC & Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
186
download bestand

Onderzoek naar kenmerken van en passende interventies voor daders van cybercriminaliteit in enge zin.

Datum:
Auteur:
Veiligheidsalliantie regio Rotterdam & Universiteit Leiden
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
189
download bestand

Samenvatting van het WRR-rapport ‘voorbereiden op digitale ontwrichting’.

Datum:
Auteur:
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
12
download bestand

Actuele stand van zaken over cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens: maatregelen en incidenten.

Datum:
Auteur:
Centraal Bureau voor de Statistieken (CBS)
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
44
download bestand

Studie over vraagstukken omtrent de verregaande digitalisering van de samenleving: overheid, bedrijfsleven en samenleving.

Datum:
Auteur:
Rathenau Instituut
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
211
download bestand

Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance, neemt je in deze clickable PDF mee in de wereld van de digitale veiligheid. Ze geeft antwoord op vragen over de veiligheidsrisico’s binnen cyberspace, wet- en regelgeving en de rol van de overheid.

Datum:
Auteur:
Home Academy - Bibi van den Berg
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Een brief vanuit de minister van Justitie en Veiligheid aan de tweede kamer over de voortgang van de integrale aanpak cybercrime.

Datum:
Auteur:
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 biedt inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vastgesteld.

Datum:
Auteur:
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
64
download bestand

Dit artikel in het Tijdschrift van de politie gaat over de handhaving in cyberspace en alternatieven en mogelijkheden voor het verstoren van digitale criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Tijdschrift voor de Politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
6
download bestand