Digitale veiligheid

De geregistreerde criminaliteit in Nederland neemt al jaren af. Toch zijn er vormen van criminaliteit die toenemen en minder zichtbaar zijn in deze cijfers. Digitale criminaliteit is daar een goed voorbeeld van. Daarom investeren we in de digitale veiligheid van Midden-Nederland. Goede samenwerking tussen publiek-private partijen is hierin belangrijk en gezamenlijk zetten we in op bewustwording, preventie en slachtofferschap en opsporing en vervolging. We richten ons daarbij met name op jongeren, ondernemers en onze interne organisaties.

Nieuws

Campagnes | 17 mrt. 2023

Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

Om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis hebben de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) een cyberoefenpakket ontwikkeld. Regelmatig oefenen is niet alleen wenselijk, maar bij de toenemende digitale dreiging ook noodzakelijk. Want wie doet wat in het geval van een crisis?  

Lees artikel

Tips | 23 nov. 2022

Groeiende dreiging ransomware aanvallen bij gemeenten

Het dreigingsbeeld informatiebeveiliging constateert dat de risico’s voor gemeenten groeien. De VNG biedt op verschillende manieren support aan gemeenten door ondersteuning van OOV-ers en gesprekken tussen bestuurders en experts. Wellicht ook interessant voor jouw gemeente? Je leest er meer over in dit nieuwsitem. 

Lees artikel

21 apr. 2022

Stadsmakers Utrecht: hoe bewoners helpen om de wijk digitaal weerbaar te maken

In Utrecht zijn politie en gemeente samen met bewoners aan de slag gegaan met digitale veiligheid. Naar het voorbeeld ‘Digitale Buurtambassadeurs’ uit Breda leiden ze vrijwilligers op tot ‘stadsmaker digitale veiligheid’. In dit artikel vertellen ze meer over hun eerste ervaringen, bewonersbijeenkomsten en initiatieven die tijdens dit project zijn ontstaan.

Lees artikel