Digitale Veiligheid

Digitale criminaliteit neemt toe. Hoewel de geregistreerde criminaliteit in Nederland al jaren afneemt, zijn er andere vormen van criminaliteit die minder zichtbaar zijn in deze cijfers. Cybercriminaliteit is daar een goed voorbeeld van. Daarom wordt geïnvesteerd in de cyberveiligheid van Midden-Nederland. Goede samenwerking tussen publiek private partijen is hierin belangrijk en gezamenlijk zetten we in op bewustwording, preventie en slachtofferschap en opsporing en vervolging.

Een van onze partners, Het CCV, heeft een mooi filmpje gemaakt over slachtoffers van cybercriminaliteit onder MKB bedrijven in Nederland. Indien ondernemers een doelgroep is voor jouw gemeente dan is het een aanrader om te bekijken!

 

 

Om mensen in Midden-Nederland aan te zetten tot het regelmatig updaten van hun slimme apparaten, kun je sinds dinsdag 4 februari 2020 aansluiten bij de publiekscampagne ‘Doe je updates’ van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Deze folder betreft hoe en waarom aangifte doen. Ook geeft de politie een beeld van de vormen van cybercrime in het MKB en worden tips gegeven om cybercrime te voorkomen.

Datum:
Auteur:
Politie
Documenttype:
Flyer
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid, ABN-AMRO, het CCV, Google, ING, Interpolis, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Nu.nl, de politie, Rabobank, Samsung, SNS, Startpagina en brancheorganisatie WDTM organiseert Anbo de Veiligheids10daagse. Het doel is om de (online) weerbaarheid van senioren te vergroten. Dit document bevat enkele voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden om de Veiligheids10daagse onder uw senioren te promoten.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Dit rapport richt zich op handhaving van de openbare orde door bestuurlijke maatregelen in een digitale wereld. Aanleiding voor dit rapport was de situatie rondom Project P in Dokkum.

Datum:
Auteur:
W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau, W.Ph. Stol voor Politie en Wetenschap
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
160
download bestand

Als bestuurder wilt u inspelen op de kansen die u ziet voor uw organisatie. Eventuele bedreigingen wilt u tot het minimum beperken. Cybersecurity heeft beide elementen in zich. Daarom past het bij uw rol als bestuurder om hierop actie te ondernemen. Dit vergt echter soms een andere aanpak dan u gewend bent bij uw andere, meer traditionele verantwoordelijkheden. Met behulp van deze handreiking, opgesteld door de Cyber Security Raad, krijgt u inzicht hoe u cybersecurity in uw organisatie kunt beleggen.

Datum:
Auteur:
Cyber Security Raad (CSR)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
11
download bestand

Dit rapport richt zich op het risicobewustzijn en zelfbeschermend gedrag rondom cybercrime onder jongeren en mkb’ers.

Datum:
Auteur:
Saxion & Haagse Hogeschool
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
82
download bestand

De Universiteit Maastricht werd op 23 december slachtoffer van cybercriminelen. Dit rapport van Fox-it is een feitelijke weergave van bevindingen en aanbevelingen op basis van forensisch onderzoek van het technische landschap.

Datum:
Auteur:
Fox-it
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
42
download bestand

Bibi van den Berg, hoogleraar Cybersecurity Governance, neemt je in deze clickable PDF mee in de wereld van de digitale veiligheid. Ze geeft antwoord op vragen over de veiligheidsrisico’s binnen cyberspace, wet- en regelgeving en de rol van de overheid.

Datum:
Auteur:
Home Academy - Bibi van den Berg
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2019 biedt inzicht in dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) vastgesteld.

Datum:
Auteur:
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
64
download bestand

Een brief vanuit de minister van Justitie en Veiligheid aan de tweede kamer over de voortgang van de integrale aanpak cybercrime.

Datum:
Auteur:
Ministerie van Justitie & Veiligheid
Documenttype:
Brief
Aantal pagina’s:
8
download bestand

Factsheet van het IBD over de taken en verantwoordelijkheden van een CISO binnen een gemeente.

Datum:
Auteur:
De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Deze factsheet gaat het over het Digital Trust Centre (DTC) dat in 2017 is opgericht om bedrijven weerbaarder te maken tegen cyberdreigingen. In deze factsheet worden de twee hoofdtaken van het DTC uitgelicht.

Datum:
Auteur:
Digital Trust Centre
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Deze factsheet richt zich op de beveiligingsrisico’s die wifinetwerken met zich meebrengen en welke maatregelen gemeenten kunnen nemen om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van informatie te waarborgen en beveiligingsrisico’s tot een acceptabel niveau te mitigeren.

Datum:
Auteur:
De Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD)
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
9
download bestand

Dit document is een nulmeting cybersecurity in het MKB onderzocht door studenten van de Haagse Hogeschool, Centre of Expertise Security.

Datum:
Auteur:
De Haagse Hogeschool, Centre of Expertise Cyber Security
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Dit artikel in het Tijdschrift van de politie gaat over de handhaving in cyberspace en alternatieven en mogelijkheden voor het verstoren van digitale criminaliteit.

Datum:
Auteur:
Tijdschrift voor de Politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Via het internet proberen kwaadwillenden op allerlei manieren uw computer, tablet of mobiele telefoon binnen te komen en persoonlijke gegevens te onderscheppen. Malware, phishing, oplichting en spam zijn dreigingen die veel voorkomen. Deze 10 vuistregels vormen een goede basis om u hier tegen te beschermen.

Datum:
Auteur:
Nationaal Cyber Security Centrum, minsterie van Veiligheid & Justitie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV) heeft een overzicht gemaakt van alle tools op het gebied van cyber die je als organisatie kunt inzetten.

Datum:
Auteur:
Marieke Strietman, Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
7
download bestand

De cyberagenda voor de veiligheidsregio 2017 - 2020: voorbereid, betrokken en betrouwbaar.

Datum:
Auteur:
Abderrahman Kaouass & Marco Zannoni, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

We zijn steeds meer actief op internet. Dit biedt uiteraard kansen, maar helaas zijn er ook mensen die er misbruik van willen maken. Criminaliteit via internet neemt toe, waarbij iedereen slachtoffer kan worden. Phishing, ransomware, oplichting en spam kunnen grote schade aanbrengen. In deze checklist treft u de belangrijkste en eenvoudige maatregelen aan die u kunt treffen om u zelf en anderen te beschermen.

Datum:
Auteur:
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand