Cyberveiligheid

Het leven van burgers, maar ook van organisaties en bedrijven, speelt zich steeds meer digitaal af. Hierdoor neemt de kans op online criminaliteit ook enorm toe. In de film hieronder vertellen slachtoffers over wat hen gebeurd is en wat de gevolgen ervan waren. Onder de film staan alle nuttige documenten.

 

 

Onderzocht door studenten in de periode 2016-2017.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vastgesteld.

Datum:
Auteur:
Nationaal Cyber Security Centrum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
60
download bestand

Een artikel uit het Tijdschrift voor de Politie over de handhaving in cyberspace. Harmen Aalbers, operationeel specialist bij de Regionale Eenheid Oost-Nederland is aan het woord over zijn ervaringen.

Datum:
Auteur:
Tijdschrift voor de Politie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
6
download bestand

Via het internet proberen kwaadwillenden op allerlei manieren uw computer, tablet of mobiele telefoon binnen te komen en persoonlijke gegevens te onderscheppen. Malware, phishing, oplichting en spam zijn dreigingen die veel voorkomen. Deze 10 vuistregels vormen een goede basis om u hier tegen te beschermen.

Datum:
Auteur:
Nationaal Cyber Security Centrum, minsterie van Veiligheid & Justitie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV) heeft een overzicht gemaakt van alle tools op het gebied van cyber die je als organisatie kunt inzetten.

Datum:
Auteur:
Marieke Strietman, Het Regionaal Samenwerkings Verband Integrale Veiligheid (RSIV)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
7
download bestand

De cyberagenda voor de veiligheidsregio 2017 - 2020: voorbereid, betrokken en betrouwbaar.

Datum:
Auteur:
Abderrahman Kaouass & Marco Zannoni, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
4
download bestand

Vanuit de VNG en Het CCV een inventarisatie naar de cyberveiligheid 2017.

Datum:
Auteur:
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie (Het CCV) en de VNG
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
3
download bestand

We zijn steeds meer actief op internet. Dit biedt uiteraard kansen, maar helaas zijn er ook mensen die er misbruik van willen maken. Criminaliteit via internet neemt toe, waarbij iedereen slachtoffer kan worden. Phishing, ransomware, oplichting en spam kunnen grote schade aanbrengen. In deze checklist treft u de belangrijkste en eenvoudige maatregelen aan die u kunt treffen om u zelf en anderen te beschermen.

Datum:
Auteur:
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Nulmeting cybersecurity in het MKB uitgevoerd vanuit de Haagse Hogeschool.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid, ABN-AMRO, het CCV, Google, ING, Interpolis, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Nu.nl, de Politie, Rabobank, Samsung, SNS, Startpagina en brancheorganisatie WDTM organiseert Anbo de Veiligheids10daagse. Het doel is om de (online) weerbaarheid van senioren te vergroten. Dit document bevat enkele voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden om de Veiligheids10daagse onder uw senioren te promoten.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Wanneer er op straat ordeverstoringen plaatsvinden kunnen burgemeesters maatregelen treffen om de veiligheid en orde te herstellen. De burgemeester heeft echter niet zomaar bevoegdheden om ook online in te grijpen. Dat kan leiden tot moeilijkheden bij de handhaving van de openbare orde, omdat de aanleiding voor verstoringen van de openbare orde steeds vaker uitingen op internet zijn. Of het nu gaat om de aanpak van treitervloggers, oproepen tot massale feestjes binnen gemeenten, of online drugswinkels, de burgemeester heeft geen daarop toegesneden bevoegdheden. En dat terwijl dit type problemen juist via het internet razendsnel kan escaleren en preventief ingrijpen op die plek van grote meerwaarde zou kunnen zijn. In het bijgaande onderzoeksrapport worden verschillende toekomstscenario’s aangedragen voor de oplossing van dit probleem.

Datum:
Auteur:
W. Bantema, S.M.A. Twickler, S.A.J. Munneke, M. Duchateau, W.Ph. Stol voor Politie en Wetenschap
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
160
download bestand

Als bestuurder wilt u inspelen op de kansen die u ziet voor uw organisatie. Eventuele bedreigingen wilt u tot het minimum beperken. Cybersecurity heeft beide elementen in zich. Daarom past het bij uw rol als bestuurder om hierop actie te ondernemen. Dit vergt echter soms een andere aanpak dan u gewend bent bij uw andere, meer traditionele verantwoordelijkheden. Met behulp van deze handreiking, opgesteld door de Cyber Security Raad, krijgt u inzicht hoe u cybersecurity in uw organisatie kunt beleggen.

Datum:
Auteur:
Cyber Security Raad (CSR)
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
11
download bestand

Onderzocht door studenten in de periode 2016-2017.

Datum:
Auteur:
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
2
download bestand

Het Cybersecuritybeeld Nederland (CSBN) 2018 biedt inzicht in de dreigingen, belangen en weerbaarheid op het gebied van cybersecurity in relatie tot de nationale veiligheid. Het CSBN wordt jaarlijks door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid vastgesteld.

Datum:
Auteur:
Nationaal Cyber Security Centrum
Documenttype:
Rapport
Aantal pagina’s:
60
download bestand

Met hulp van het ministerie van Justitie & Veiligheid, ABN-AMRO, het CCV, Google, ING, Interpolis, de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), Nu.nl, de Politie, Rabobank, Samsung, SNS, Startpagina en brancheorganisatie WDTM organiseert Anbo de Veiligheids10daagse. Het doel is om de (online) weerbaarheid van senioren te vergroten. Dit document bevat enkele voorbeeldteksten die gebruikt kunnen worden om de Veiligheids10daagse onder uw senioren te promoten.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Campagnemateriaal
Aantal pagina’s:
1
download bestand