Veiligheidsstrategie

In de Veiligheidsstrategie 2019-2022 zijn de gezamenlijke prioriteiten, ambities en strategische keuzes voor de komende jaren vastgelegd. Met deze Veiligheidsstrategie geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland gevolg aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's ook echt gezamenlijk invulling te geven.

Deze infographic geeft de resultaten van de regionale veiligheidsstrategie van 2015-2018 weer.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand

Met de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland invulling aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema's gezamenlijk op te pakken. De VHS 2019-2022 is vastgesteld op 8 april 2019.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
24
download bestand

In deze trendinventarisatie worden in willekeurige volgorde de belangrijkste veiligheidstrends bij elkaar gebracht die in diverse trendrapportages (van Wetenschap en Overheid) zijn weergegeven. Ze beschrijven de ontwikkelingen die naar verwachting de komende jaren grote impact hebben op de openbare orde en veiligheid in Nederland en mogelijk ook in Midden-Nederland. We maken hierbij een onderscheid tussen de trends met directe impact op veiligheid en de meer maatschappelijke en organisatorische trends.

Datum:
Auteur:
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
16
download bestand

In deze trendinventarisatie worden in willekeurige volgorde de belangrijkste veiligheidstrends bij elkaar gebracht die in diverse trendrapportages (van Wetenschap en Overheid) zijn weergegeven. Ze beschrijven de ontwikkelingen die naar verwachting de komende jaren grote impact hebben op de openbare orde en veiligheid in Nederland en mogelijk ook in Midden-Nederland. We maken hierbij een onderscheid tussen de trends met directe impact op veiligheid en de meer maatschappelijke en organisatorische trends.

Datum:
Auteur:
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
9
download bestand