Veiligheidsinfor-matiesysteem (VIS)

Het VIS wordt als voorziening aan de gemeenten van Midden-Nederland aangeboden. Doel hiervan is de informatievoorziening te verbeteren. Via het VIS krijgen gemeenten dagelijks inzicht in welke incidenten er in hun gemeente zijn voorgevallen. Hiermee krijgen gemeenten de mogelijkheid om de lokale veiligheidsontwikkeling beter te kunnen duiden.

Meer weten over het VIS? Bekijk de video. Gemeenten kunnen zich nog aanmelden om ook aangesloten te worden op het VIS. Documenten die daarvoor nodig zijn vind je bij Feiten en achtergrond.