Jaarplannen

In de Veiligheidsstrategie zijn de gezamenlijke prioriteiten, ambities en strategische keuzes vastgelegd, van de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland. Het Jaarplan geeft het kader voor de concrete vertaling hiervan door de Taskforces.

Dit document geeft de actieagenda weer voor 2020, als onderdeel van de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022. Het illustreert welke activiteiten er in 2019 zijn uitgevoerd, plus de daarbij behorende resultaten en wat de agenda voor 2020 is rondom de focusgebieden: georganiseerde ondermijnende criminaliteit, effectieve verbinding van veiligheid en zorg en digitale veiligheid.

Datum:
Auteur:
Veiligheidscoalitie Midden-Nederland
Documenttype:
Algemeen
Aantal pagina’s:
13
download bestand

De jaarresultaten van 2018, samengevat in een factsheet.

Datum:
Auteur:
Bureau RVS en politie MN
Documenttype:
Factsheet
Aantal pagina’s:
1
download bestand