Simultaan mee-oefenen met de Overheidsbrede Cyberoefening

Om beter te weten hoe u kunt handelen tijdens een cybercrisis organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de 5e maal de Overheidsbrede Cyberoefening. Dit jaar op maandag 30 oktober 2023. U kunt online deelnemen aan deze interactieve cyberoefening of simultaan mee-oefenen binnen uw eigen organisatie.