RIEC - Workshop: Hoe werkt het RIEC Midden-Nederland?

Geloof het of niet: we kunnen het wel degelijk leuker en makkelijker maken, dat integraal samenwerken in de aanpak van ondermijning! Hoe je dat doet? Heel simpel: door je te verdiepen in de 'ander'. Wil je als betrokken partner meer (be)grip krijgen op de integrale  ondermijningstafel en het goede gesprek kunnen voeren, dan is 'kennen en gekend worden' essentieel.  Wat beweegt de andere partner aan tafel, waar komt dat vandaan en hoe kan ik effectief beïnvloeden?

Meer zicht krijgen op elkaars beweegredenen, motivaties en barrières vormde een aandachtspunt uit de evaluatie van het voorgaande actieplan 'Wie praat die gaat'. Zodat we onderling beter samen kunnen werken. Het voornemen in het nieuwe actieplan is dan ook om elkaar mee te nemen in de 'donkere krochten' van de eigen organisatie. Er wordt voor iedere organisatie (politie, gemeente, Belastingdienst, OM) een specifieke training ontwikkeld die partners kunnen volgen. 
Ben je nieuw in de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland of wil je meer weten over de belangrijkste werkprocessen van het RIEC, ook al zit je daar niet dagelijks in? Meld je, als nieuwe RIEC-medewerker of partner, dan aan voor de bijeenkomst op 7 december. 
Hoe werkt de aanpak van ondermijning in Midden-Nederland en wat doet het RIEC MN daarin? Casuïstiek, fenomenen, handhavingsknelpunten en van signaal tot interventie. Termen die je vast gehoord hebt, maar hoe werkt dit precies? We vinden dat iedereen dat in de basis moet snappen.

Wat weet je na twee uur?
  • De inhoud van het actieplan “Wie praat, die gaat”
  • Hoe het RIEC MN georganiseerd is
  • Bij wie je waarvoor moet zijn
  • De belangrijkste werkprocessen

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het RIEC-MN in het kader van het thema Werkend Leren.

Heb je vragen? Neem contact op met Susan.

Deze workshop is interessant voor nieuwe RIEC collega's en nieuwe partner collega's.

Aanmelden

Persoonlijke informatie