RIEC - Workshop: Hoe werkt de gemeente?

Geloof het of niet: we kunnen het wel degelijk leuker en makkelijker maken, dat integraal samenwerken in de aanpak van ondermijning! Hoe je dat doet? Heel simpel: door je te verdiepen in de 'ander'. Wil je als betrokken partner meer (be)grip krijgen op de integrale  ondermijningstafel en het goede gesprek kunnen voeren, dan is 'kennen en gekend worden' essentieel.  Wat beweegt de andere partner aan tafel, waar komt dat vandaan en hoe kan ik effectief beïnvloeden?


Meer zicht krijgen op elkaars beweegredenen, motivaties en barrières vormde een aandachtspunt uit de evaluatie van het voorgaande actieplan 'Wie praat die gaat'. Zodat we onderling beter samen kunnen werken. Het voornemen in het nieuwe actieplan is dan ook om elkaar mee te nemen in de 'donkere krochten' van de eigen organisatie. Er wordt voor iedere organisatie (politie, gemeente, Belastingdienst, OM) een specifieke training ontwikkeld die partners kunnen volgen. 

Hoe werkt de gemeentelijke organisatie? Hoe zit die organisatie in elkaar, hoe verhoudt een wethouder zich tot de raad? Gaat de burgemeester eigenlijk wel over al die zaken waar hij/zij iets over roept? Wat is een voorjaarsnota? En waarom hebben VTH en Veiligheid altijd discussies? Waar nog meer rekening mee te houden in het kader van de aanpak van ondermijning? Al deze vragen en nog veel meer staan centraal in de workshop Hoe werkt de gemeente? 

Wat blijkt: we werken allemaal intensief samen met gemeenten, maar weten lang niet altijd hoe de besluitvorming plaatsvindt en hoe ‘de lijnen’ intern lopen. Toch wel handig om hier kennis van te hebben in het kader van beïnvloeding op het thema ondermijning en ‘weten wat je partner nog meer beweegt’. 

Deze workshop wordt georganiseerd vanuit het RIEC-MN in het kader van het thema Werkend Leren.

Heb je vragen? Neem contact op met Susan.

Deze workshop is interessant voor nieuwe RIEC collega's en nieuwe partner collega's.

Aanmelden

Persoonlijke informatie