Bijeenkomst: Dag van de maatschappelijke stabiliteit

Onbehagen is een breed gedeeld sentiment in de samenleving. Soms escaleert dit in onrust of geweld op straat. Het maatschappelijke debat verscherpt en polarisatie neemt toe. Dit vraagt om een overheid die in verbinding staat met zijn inwoners om maatschappelijke stabiliteit te versterken. De Dag van de maatschappelijke stabiliteit ('MAST-dag') heeft tot doel aan deze overheidstaak bij te dragen. Op het programma staan lezingen, workshops en panels. 

Zie voor meer informatie deze website.