Hogeschool Utrecht - Conferentie Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid Midden-Nederland

Hogeschool Utrecht, Padualaan 101, Utrecht
afbeelding

Hogeschool Utrecht organiseert op dinsdag 28 juni een interessante bijeenkomst voor mensen die werken op het snijvlak Veiligheid en Zorg: Mensen met complexe problemen zoals schulden, verslaving of dakloosheid zijn kwetsbaar. Soms komen deze mensen daardoor of daarnaast in aanraking met politie en justitie. In de Kenniswerkplaats Zorg & Veiligheid van de Hogeschool Utrecht werken professionals, cliënten, docenten, onderzoekers en studenten aan passende hulpverlening voor deze specifieke groep. In deze conferentie op dinsdag 28 juni delen we onze kennis en inzichten uit recent onderzoek.

Deze bijeenkomst is georganiseerd door de Hogeschool Utrecht. Hoewel de uitnodiging mogelijk anders doet vermoeden, staat deze middag wel los van de onlangs aangevraagde subsidie bij ZonMw voor het ‘PGA-lab’.

Meer info en aanmelding:  Conferentie Kenniswerkplaats Zorg en Veiligheid Midden NL | Hogeschool Utrecht (hu.nl)