CCV - Webinar OOV op orde en Integraal veiligheidsbeleid/IVP

online
afbeelding

Wil jij weten hoe je je team Openbare Orde en Veiligheid (OOV) het beste kunt inrichten en positioneren? En meegenomen worden in nieuwe inzichten en ontwikkelingen rond het integraal veiligheidsbeleid? Schrijf je dan in voor het webinar OOV op orde/Integraal veiligheidsbeleid op dinsdag 27 september van 9.30 uur tot 11.00 uur. Het webinar is kosteloos.


Webtool OOV op orde

In het eerste deel van het webinar gaan Jasper van Gaalen, adviseur Veiligheid bij BMC, en Lilian Tieman, adviseur bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), in op de webtool OOV op orde. Deze tool van het CCV bevat een korte online vragenlijst, waar een advies uitrolt op 5 kernpunten van het OOV-organisatiemodel en dat past bij jouw gemeente. Dit advies is het vertrekpunt voor je eigen nadere verkenning en besluiten hierover. 

OOV op orde is in 2014 gelanceerd en dit jaar geactualiseerd. Je wordt bijgepraat over de werking en de toepassing ervan. Aan de hand van voorbeelden zie je hoe een aantal gemeenten de laatste jaren gewerkt heeft aan de verbeterde positionering binnen hun organisatie. De voorbeelden tonen aan dat de organisatorische verandering bijdraagt aan effectiviteit, een betere informatiepositie en plezierigere samenwerking met interne afdelingen en externe partners. 


Integrale veiligheid

Het tweede deel van het webinar is gewijd aan het integraal veiligheidsbeleid en het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Een actueel onderwerp, omdat de meeste gemeenten na het vormen van de coalitie van start gaan met de strategisch planvorming voor de komende jaren. Het onderwerp veiligheid mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. Je krijgt een overzicht van de onderwerpen die de aandacht hebben van gemeenten. Je hoort waar je meer informatie vindt over de bijbehorende aanpakken. Daarnaast krijg je tips over hoe je met het IVP de verbinding met het omgevingsbeleid vormgeeft en hoe je digitale veiligheid goed kunt verankeren in je plannen. Verder wordt ingegaan op de relatie van het IVP met het Regionaal Veiligheidsplan en de taken die regionale samenwerkingsverbanden met zich meebrengen. 

Aanmelden? Dat kan hier.