Straatwaarde(n) - 10e Q College

afbeelding

Het regioprogramma ‘Straatwaarde(n)’ organiseert elk kwartaal Q colleges voor professionals uit onder meer de regio Midden-Nederland. Via onderstaande link kun je je aanmelden om online deel te nemen aan het 10e  Q College dat plaatsvindt op dinsdag 24 mei 2022 van 13.15 tot 15.00 uur. Het Q college vindt plaats in een hybride vorm.

Prof. dr. Pieter Tops is bijzonder hoogleraar Ondermijningsstudies aan de Universiteit van Leiden en Lector Politie en Openbaar Bestuur aan de Politieacademie. Hij schreef met Jan Tromp in 2017 ‘De achterkant van Nederland. Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken’ en in 2020 een vervolg: ‘Nederland Drugsland’*.

Pieter Tops geeft in het Q college zeven aanbevelingen voor het tegengaan van jonge aanwas in de drugscriminaliteit, opgesteld met experts uit wetenschap en praktijk. Hij neemt jullie mee in waarom ondermijning volgens hem (ook) een sociaal vraagstuk is. Hij bepleit een langdurige inzet vanuit het sociaal domein waarin preventie hand in hand gaat met repressie.

*Onder de deelnemers aan het Q college verloten wij meerdere exemplaren van ‘Nederland Drugsland’!


Programma
  • 13.15 uur Digitale inloop
  • 13.30 uur Opening
  • 13.35 uur Start college
  • 14.30 uur Vragen en discussie
  • 15.00 uur Afronding

Het doel van de Q colleges is het verbinden van (wetenschappelijke) kennis met de praktijk. De colleges zijn bedoeld voor professionals die zich bezighouden met (de aanpak van) drugsproblematiek en jonge aanwas. Elk college stelt een ander (aanverwant) onderwerp centraal met andere sprekers.


Aanmelding

Aanmelding kan door op de link onderaan te klikken en je gegevens achter te laten. Binnen een aantal dagen ontvang je de link voor deelname.

Er is een gelimiteerd aantal plaatsen om fysiek deel te nemen. Wil je liever fysiek aanwezig zijn? Vraag of er nog ruimte over is door een mail te sturen naar straatwaarden@riec-mn.nl

Meer informatie?

Voor meer informatie over het Q college kun je mailen naar straatwaarden@riec-mn.nl

 

10e Q College