VNG - Webinar Mensenhandel: Beleid, tools, regelgeving en het speelveld

Online
afbeelding

De VNG organiseert met o.a. het bureau van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en FairWork een drietal webinars omtrent de implementatie van het Kader aanpak mensenhandel.  

In 2022 moet elke gemeente beleid op het thema mensenhandel hebben. In Nederland zien we 4 verschijningsvormen van mensenhandel: gedwongen prostitutie, arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en gedwongen orgaanverwijdering.
Om gemeenten te ondersteunen bij hun beleid ontwikkelde de VNG, in samenwerking met Comensha, gemeenten en andere partners, 2 instrumenten: KOMPAS / Aanpak Mensenhandel en het Kader aanpak mensenhandel.

Op 2 december zal de het tweede webinar plaatsvinden, van 10:30 tot 12:00 uur. Inschrijven kan hier.

Het eerste webinar is terug te kijken via YouTube.

Je kunt je ook al inschrijven voor het derde webinar.