TNO webinar en inloopspreekuur Ondermijning - Juni

Online
afbeelding

Elke derde donderdag van de maand vindt het TNO Inloopspreekuur Ondermijning plaats. Dit Inloopspreekuur is toegankelijk voor medewerkers van deelnemende RIEC’s en hun convenantpartners. Experts van TNO denken graag out of the box mee met kwesties in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

9.00-10.00 uur: Webinar
Elke maand starten we met een webinar, waar een van onze experts ingaat op een relevant thema. Denk aan interdisciplinaire samenwerking, de rol van media in ondermijning, geweld en intimidatie, psychologische stoornissen bij subjecten, groepsdynamiek in criminele netwerken, etc.

17 juni: Analysetechnieken: wat kan je ermee?
Ana Martins Botto de Barros, data scientist
In dit webinar gaan we in op de mogelijkheden van verschillende analysetechnieken (denk aan systeemanalyse, sociale netwerkanalyse en geoanalyse) in de context van het RIEC. Door het gebruik van analysetechnieken kunnen typische RIEC-onderzoeksvragen aangepakt worden, zoals:

  • Hoe ziet het criminele fenomeen eruit en hoe ontwikkelt het zich
  • Welke maatregelen kunnen we treffen om dit fenomeen effectief aan te pakken?
  • Hoe effectief zijn de maatregelen geweest?

10.00-12.00 uur: Inloopspreekuur
Na het webinar is er ruimte voor vragen die in de groep besproken worden, gerelateerd aan het webinar, of over een kwestie uit een van uw lopende zaken.

Heeft u een overvolle agenda? U bent helemaal vrij om te kiezen wanneer u aansluit in deze meeting. U bent ook welkom om alleen naar het webinar te komen luisteren, of alleen naar het inloopspreekuur te komen.

Deelnamelink (voor Teams) is beschikbaar