Bijeenkomst voortgang implementatie WvGGZ Midden-Nederland

GGz Centraal, Amersfoort
afbeelding

Hoe voorzien we gezamenlijk in Midden-Nederland in goede en samenhangende verplichte zorg? Er wordt door alle partijen - gemeenten, patiëntenorganisaties, OM, aanbieders, politie – hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor 1 januari als de Wet verplichte GGZ in werking treedt. Partijen hebben elkáár ook hard nodig; we willen komen tot een soepel samenspel van organisaties ten dienste van goede zorg aan de inwoners en een prettige samenleving. Juist de samenhang tussen zorg, wonen, inkomen, veiligheid en maatschappelijke deelname moet immers leiden tot minder verplichte zorg en meer stabiliteit in het leven van kwetsbare mensen. Het doel van de middag is om stil te staan bij de meerwaarde van die gezamenlijkheid, overzicht te geven op de voortgang in Midden-Nederland én op wat ons nog te doen staat.