Presentatie + borrel Organized Crime Field Lab

Stadskantoor gemeente Utrecht
afbeelding

Deze bijeenkomst is verplaatst van 13 juni naar 1 juli!

Meer informatie verkrijgen en/of aanmelden voor deze presentatie: secretariaatveiligheid@utrecht.nl 

Hoe kunnen we jonge aanwas in de cocaïnehandel en het daaraan gerelateerde excessief geweld voorkomen?

Met deze vraag als uitgangspunt is het team Straatwaarden, bestaande uit politie, OM, gemeente Utrecht, RIEC en Jongerenwerk Utrecht, in het kader van het Organized Crime Field Lab (OCFL) een preventieve aanpak gaan ontwikkelen voor de jonge aanwas in de cocaïnehandel, die zich in uiterste gevallen schuldig maken aan excessief geweld zoals bedreigingen, afpersingen en liquidaties.

We hebben daarbij gebruik gemaakt van de Field Lab-methode, een door de universiteiten van Harvard en Tilburg ontwikkelde manier om een zogenaamd ‘wicked problem’ aan te pakken. De kern van de aanpak is experimenterend leren, door in een aanpak focus aan te brengen, daarmee aan de slag te gaan via korte acties en te ervaren wat het effect is van een interventie.

Om te komen tot een preventieve aanpak om jonge aanwas in de cocaïnehandel te voorkomen, hebben we o.a. een aantal expertsessies georganiseerd. De uitkomsten hiervan hebben we meegenomen in het verder vormgeven van onze aanpak. De afgelopen maanden hebben we een aantal initiatieven uit ons Pain & Gain model verder uitgewerkt en eerste ervaringen in de praktijk opgedaan. De initiatieven en reeds opgedane ervaringen willen wij dan ook graag aan u presenteren op donderdagmiddag 13 juni op het Stadskantoor in Utrecht.

 

15:45 uur

Inloop

16:00 uur

Presentatie OCFL

16:45 uur

Borrel

17:30 uur

Einde