Masterclass/netwerkbijeenkomst Drang en dwang

Centraal (volgt nog)
afbeelding

Op donderdag 19 september organiseert de Taskforce Verbinding Zorg en veiligheid de Masterclass/netwerkbijeenkomst over Drang en dwang. Daar gaan we in op dwang- en dranginterventies vanuit de 4 kaders: vrijwillig, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk.

PGA-experts van gemeenten, politie, OM, sociaal (wijk)teams, GGz, verslavingszorg, bemoeizorg en overige zorg- en welzijnspartners, reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, woningcorporaties, werk & inkomen, sociale dienst, leerplicht, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en jeugdwerk zijn hiervoor van harte uitgenodigd!

Meer info volgt, houd de website en de nieuwsbrief in de gaten.